COMMUNITY-ASSOCIATED METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS – MOLECULAR EVOLUTION, CHARACTERISTICS AND SIGNIFICANCE

Autori:

Ana Budimir, Smilja Kalenić

Sažetak

Sažetak. Meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) važan je medicinski problem s kojim se bolnice suočavaju već desetljećima; njegova pojava u izvanbolničkoj sredini 90-ih godina prošlog stoljeća otvara, međutim, novo poglavlje i u izvanbolničkim infekcijama. Izvanbolnički MRSA razlikuje se od bolničkoga po genotipskim i fenotipskim osobinama. Tipično je za izvanbolničke MRSA da su osjetljivi na većinu nebetalaktamskih antibiotika. Uzrokuju infekcije u mlađih, prethodno zdravih ljudi, a najčešće su uzročnici teških infekcija kože i mekih tkiva, kao i teških, nekrotizirajućih pneumonija. Kromosomska kaseta, koja sadržava gen mecA odgovoran za rezistenciju na betalaktamske antibiotike (SCCmec), u izvanbolničkh izolata je tipa IV ili V i manja je od SCCmec tipičnih za bolničke izolate (SCCmec I, II i III). Tipično je za veliki dio izvanbolničkih MRSA posjedovanje gena za Panton-Valentinov leukocidin (PVL). U dijagnostici izvanbolničkih MRSA rabe se standardne laboratorijske metode, a u ugroženoj populaciji moguće je primijeniti brze molekularne metode za ciljano liječenje i sprečavanje širenja izvanbolničkih MRSA.

Summary

Summary. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) presents a significant problem for hospitals worldwide for decades now. Appearance of MRSA strains in the community is becoming a serious public health problem. Community-associated MRSA (CA MRSA) differs from hospital-acquired MRSA (HA MRSA) genotypically and phenotypically. CA MRSA are susceptible to almost all non-beta-lactam antibiotics and they cause severe skin and soft tissue infections, life-threatening necrotizing pneumonia, in previously healthy, younger people. Staphylococcal chromosome cassette mec (SCCmec) that contains mecA gene responsible for resistance to beta-lactam antibiotics is type IV and V in CA MRSA, and significantly smaller than SCCmec types I, II and III, typically present in HA MRSA. Presence of Panton Valentine leucocidin (PVL) is typical for signifficant proportion of CA MRSA. Standard laboratory procedures are used for detection of CA MRSA, as well as rapid molecular methods in high-risk populations. Rapid methods are essential for prevention of CA-MRSA spreading in hospitals

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:355–363

Preuzmi PDF