SURGERY AS A TREATMENT MODALITY FOR SLEEP DISORDERED BREATHING

Autori:

Goran Račić, Željka Roje

Sažetak

Sažetak. Poremećajima disanja tijekom spavanja (engl. sleep disordered breathing – SDB) zajednička je djelomična ili potpuna opstrukcija gornjih dišnih putova. Prohodnost dišnog puta održava se djelovanjem dviju oprečnih sila: negativnog intraluminalnog tlaka i aktivnosti muskulature u gornjim dišnim putovima. Različite anatomske promjene u gornjim dišnim putovima mogu narušiti tu finu ravnotežu, što rezultira kompromitiranjem dišnog puta. Stoga je osnovni cilj liječenja, konzervativnog i kirurškog, ublažiti nastalu opstrukciju i povećati prohodnost dišnog puta. Izbor kirurške metode liječenja ovisi o mjestu opstrukcije dišnog puta. Ako je opstrukcija izmjerena na više razina, potreban je višestruki kirurški zahvat koji se može napraviti u jednom aktu ili u više njih ovisno o općem stanju bolesnika i vještini kirurga. Razvoj i uvođenje novih tehnika u svakodnevnu kiruršku praksu pojednostavnili su neke kirurške metode liječenja SDB-a te su postale ugodnije za bolesnika, moguće ih je izvesti u lokalnoj anesteziji u ambulantnim uvjetima, mogu se ponavljati bez posljedica uz ¬izrazito smanjenje postoperacijskog morbiditeta. Većina kirurških metoda liječenja SDB-a daje odlične rezultate u pravilno odabranih bolesnika. Zato je ključ uspjeha dobar dijagnostički postupak koji zahtijeva interdisciplinarni timski rad.

Summary

Summary. The main characteristic of all types of sleep disordered breathing (SDB) is partial or complete obstruction in the upper airway. Patency of the pharyngeal airway is maintained by two opposing forces: negative intraluminal pressure and the activity of the upper airway musculature. Different anatomical abnormalities can disrupt this delicate balance with resultant compromise of the upper airway. Thus, the main goal of the medical and surgical therapy is to alleviate this obstruction and increase airway patency. If multilevel obstruction is noted, multilevel-surgery is needed. It can be done as one-stage or multi-stage procedure which depends on the current patient state and surgical skill. Technical developments and their implementation in everyday surgical practice made some of the surgical methods for SDB treatment more convinient for the patient. Surgery can be performed in ambulatory facility and the procedures are repeatable with no adverse effects which significantly decreases the postoperative morbidity. Almost all surgical techniques for SDB treatment have good results in properly selected patients. That is why the key for the successful SDB treatment is a proper multidisciplinary diagnostic algorithm and a team work.

Volumen: 3-4, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:91–97

Preuzmi PDF