KLINIČKE PREPORUKE ZA DIJAGNOZU, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA NEPOZNATA PRIMARNOG PODRIJETLA

CLINICAL RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF PATIENTS WITH CANCER OF UNKNOWN PRIMARY SITE
Broj: 3-4, 2015, Rubrika: Smjernice
Liječ Vjesn 2015;137:65–69Autori: Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana, Božena Šarčević, Jasminka Jakić-Razumović, Marija Ban, Lidija Bošković, Branka Petrić Miše, Miljenko Bura, Dinko Stančić-Rokotov

SažetakSummaryPregled članka

Rak nepoznata primarnog podrijetla obuhvaća vrlo heterogenu skupinu različitih malignih tumora koji se prezentiraju u metastatskoj fazi bolesti. Dijagnoza se postavlja na temelju patohistološke potvrde maligne bolesti uz nemogućnost dokaza postojanja primarnog tumora nijednom dostupnom dijagnostičkom metodom. Iako je općenito loše prognoze, prepoznati su prognostički povoljni klinički entiteti koji čine temeljnu skupinu bolesnika za aktivno onkološko liječenje. U tekstu koji slijedi sadržane su kliničke upute s ciljem standardizacije dijagnostičkih postupaka, liječenja i praćenja bolesnika s nepoznatim primarnim rakom u Republici Hrvatskoj.

Cancer of unknown primary (CUP) site comprises very heterogeneous group of various malignant tumors presented in metastatic phase of the disease. Diagnosis is set when primary site remains unidentified after a thorough diagnostic evaluation in patients with histologically proven malignant metastatic disease. Despite poor prognosis in most patients, favorable prognostic clinical entities have been recognized constituting the most important group of patients for oncological treatment. The following text presents the clinical guidelines in order to standardize the diagnosis, treatment and follow-up of patients with cancer of unknown primary site in the Republic of Croatia.

Preuzmi PDF


Broj posjeta: 138

2016-08-26T00:22:10+00:00