Contrast ultrasound in diagnosis of intrarenal reflux in children

Autori:

Andrea Cvitković Roić, Iva Palčić, Alemka Jaklin Kekez, Goran Roić

Sažetak
Vezikoureteralni refluks (VUR) ubraja se u najčešće anomalije mokraćnog sustava u djece i može biti povezan s refluksnom nefropatijom (RN). Brojne studije ukazuju da je intrarenalni refluks (IRR) važan rizični faktor za febrilne uroinfekcije i ožiljčenje bubrežnog parenhima te posljedično, kasnije, razvoj hipertenzije i/ili bubrežne insuficijencije. Incidencija intrarenalnog refluksa kod mikcijske cistouretrografije (MCUG) kreće se u rasponu ispod 1% do maksimalno 10%. Pojava kontrastnih mikromjehurića izvan kontura kanalnog sustava odnosno bubrežne čašice te ulazak kontrasta u parenhim bubrega dijagnostički je kriterij intrarenalnog refluksa pri kontrastno pojačanoj ultrazvučnoj cistografiji (ceVUS, engl. contrast-enchanced voiding urosonography). Brojne studije ukazale su na veću dijagnostičku pouzdanost ceVUS-a u komparaciji s MCUG kod dokazivanja VUR-a. Od 2006. godine u našoj ustanovi za dijagnostiku VUR-a primjenjujemo ultrazvučne metode, a ceVUS je 2018. godine prihvaćen i uvršten u Algoritam obrade djece s uroinfekcijama od strane Hrvatskoga pedijatrijskog nefrološkog društva. U početku smo IRR otkrivali u svega 2,3% djece s VUR-om, a od 2013. godine, otkada primjenjujemo kontrastom pojačanu ultrazvučnu cistografiju, IRR se otkriva u 11,9% djece s VUR om. Do sada nema studija koje istražuju učestalost intrarenalnog refluksa ovom metodom. Cilj je ovog rada prikazati mogućnost dijagnostike IRR-a pomoću kontrastnog ultrazvuka, opisati tehniku izvođenja i naše dugogodišnje iskustvo.
Summary

Vesicoureteral reflux (VUR) is one of the most common urinary tract anomalies in children and may be associated with reflux nephropathy (RN). Many studies have shown that intrarenal reflux (IRR) is an important risk factor for febrile urinary tract infections (UTI) and renal scarring and consequently, later, the development of hypertension and/or renal failure. The incidence of IRR diagnosed by fluoroscopic voiding cystourethrography (VCUG) ranges below 1% to a maximum of 10%. The diagnostic criterion for IRR in contrast-enhanced voiding urosonography (ceVUS) is the appearance of contrast microbubbles outside the contours of the renal collecting system and the entry of contrast into the renal parenchyma. Numerous studies have demonstrated the high diagnostic accuracy of ceVUS compared to VCUG in the detection of VUR. We have been using ultrasound methods for the diagnosis of VUR in our institution since 2006, and ceVUS was accepted and included in the Algorithm of diagnostic procedures for children with UTI by the Croatian Pediatric Nephrology Society in 2018. Initially, we detected IRR in only 2.3% of children with VUR, and since 2013, when we applied contrast-enhanced voiding urosonography, IRR has been detected in 11.9% of children with VUR. To date, there are no studies investigating the incidence of IRR with this method. The aim of this paper is to present the possibility of diagnosing IRR using
contrast ultrasound, to describe the technique of performance and our vast personal experience.

Volumen: 1-2, 2021

Liječ Vjesn 2021;143:35–41

Preuzmi XML
Preuzmi PDF