KT/V AS A MEASURE OF DIALYSIS QUANTITY

Autori:

Vedran Kovačić

Sažetak

Sažetak. Učinkovitost dijalize izražava se vrijednošću Kt/V (normalizirani terapijski omjer) koja pokazuje odstranjenje ureje pojedinom dijalizom. Kt/V ostvaren hemodijalizom izračunava se iz prijedijalizne i poslijedijalizne koncentracije ureje u krvi s pomoću formula koje se zasnivaju na rješenju Gotch-Sargentova urejnoga kinetičkog modela za pojedinu dij alizu. Grj eška pri računanju Kt/V nastaje kad je izmjerena poslijedijalizna koncentracija ureje manja od stvame koncentracije ureje u tijelu bolesnika. Razlozi za to su recirkulacija (unutar krvožilnog pristupa i srčanoplućna) te zakasnjelo izj ednačavanje koncentracije ureje između tjelesnih odjeljaka. Količinu dijalize važr1o je točno mjeriti jer o njoj izravno ovisi dugoročni ishod bolesnika na hemodijalizi. Postoji zr1ačajna povezanost između pada smrtnosti i porasta Kt/V. Pomoć u izračunavanju vrijednosti Kt/V su metode određivanja Kt/V iz odlazećeg dij alizata s pomoću naprava koje u odlazećem dij alizatu mjere koncentraciju ureje. Time se zaobilaze grješke u procjeni poslijedijalizne koncentracije ureje iz krvi.

Summary

Summary. Dialysis efficacy and single hemodialysis urea removal is expressed as Kt/V value (normalized treatment ratio). All formulae for delivered Kt/V calculation are based on Gotch-Sargent’s urea kinetic model solution for single dialysis. Error in calculation Kt/V results from falsely low postdialysis blood urea concentration in respect to real body urea concentration. Reasons for the low blood urea postdialysis value are recirculation (in blood access and cardiopulmonary) and postdialysis urea rebound. The Kt/V value is important for the outcome of the patients undergoing chronic hemodialysis therapy. There is a strong correlation between higher Kt/V value and lower mortality. This value must be precisely estimated. Novel methods for urea concentration measurement from spent dialysate with on-line monitors provide precise Kt/V calculation. These methods circumvent mistakes of postdialysis blood urea concentration estimation.

Volumen: 7-8, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:188–191

Preuzmi PDF