SURGICAL TREATMENT OF HALLUX VALGUS DEFORMITY AT THE DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY, ZAGREB SCHOOL OF MEDICINE, IN THE PERIOD 1981–2000

Autori:

Mladen Mađarević, Robert Kolundžić, Igor Šmigovec

Sažetak

Sažetak. Cilj je rada prikazati rezultate operacijskog liječenja deformacije haluks valgus te prikazati smjernice liječenja te deformacije u Klinici za ortopediju. U periodu od 1981. do 2000. godine operirano je 820 bolesnika (788 Ž i 32 M), odnosno 1211 stopala. Dob operiranih bolesnika bila je od 13 do 83 godine. Kriteriji za pojedini zahvat bili su: povećani kut haluksa valgusa, povećani intermetatarzalni kut, artroza metatarzofalengealnog zgloba, bol s medijalne strane metatarzofalangealnog zgloba i estetski razlog. Analizirani su radiološki, klinički i subjektivni nalazi prije i poslije operacije te su klasificirani po Boneyu i McNabu, Helalova modifikacija. Resekcija baze proksimalne falange izvršena je u 250 bolesnika odnosno 402 stopala, od čega je odličnih rezultata bilo 55% slučajeva (221, iznad 60 godina). Distalna korektivna osteotomija prve metatarzalne kosti po Austinu izvršena je kod 312 bolesnika odnosno 429 stopala, od čega je odličnih rezultata bilo 49% (210 ¬stopala, medijan životne dobi je 50 god., medijan kuta haluksa valgusa je 27, medijan prvog intermetatarzalnog kuta je 15). Distalna korektivna osteotomija prve metatarzalne kosti po Mitchellu izvršena je kod 230 bolesnika odnosno 380 stopala, od čega je odličnih rezultata bilo 40% (152 stopala, medijan životne dobi je 24, medijan kuta haluksa valgusa je 26, medijan prvog intermetatarzalnog kuta je 15). Dosadašnji rezultati operacija deformacije haluks valgus u Klinici za ortopediju upućuju nas na potrebu strogog pridržavanja indikacijskih kriterija pri odabiru metode liječenja te pridržavanja smjernica liječenja haluksa valgusa kako bi krajnji rezultat bio odličan.

Summary

Summary. The aim of this study is to evaluate operative treatment of hallux valgus deformity at the Department of Orthopedic surgery, Zagreb School of Medicine, and present our protocol for the management of hallux valgus deformity. In the time period from 1981 to 2000 operative procedures for hallux valgus deformity were performed on 1211 feet in 820 patients (788 females and 32 males). Criteria for operative treatment were: increased hallux valgus angle (HVA), increased first intermetatarsal angle (IMTA), first metatarsophalangeal joint arthritis, pain and cosmetic reasons. Radiographic observations as well as clinical and subjective evaluation were made preoperatively and after the surgery. Observations were classified using Helal’s modification of Boney and McNab classification. Resection of the proximal end of the proximal phalanx was performed in 250 patients (402 feet) with 55% of excellent results (221 patients over 60 years of age). Distal first metatarsal Austin osteotomy was performed in 312 patients (429 feet) with 49% of excellent results (210 feet, mean patient age 50 years, mean HVA 27°, mean IMTA 15°). Distal first metatarsal Mitchell osteotomy was performed in 230 patients (380 feet) with 40% of excellent results (152 feet, mean patient age 24 years, mean HVA 26°, mean IMTA 15°). Our experience in the operative treatment of hallux valgus deformity suggests that in order to achieve excellent results after surgery, strict criteria for each operative method must be applied.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:7–12

Preuzmi PDF