MAGNETIC RESONANCE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY

Autori:

Damir Miletić, Davor Štimac, Miljenko Uravić, Davor Petranović, Marzena Mazur-Grbac, Petra Valković, Artur Franko

Sažetak

Sažetak. Magnetnorezonantna kolangiopankreatografija (MRCP) neinvazivna je metoda slikovnog prikaza bilijarnopankreatičnog sustava izvrsne osjetljivosti i specifičnosti u otkrivanju postojanja i nivoa bilijarne opstrukcije. Za postizanje MRCP-a rabe se posebne sekvencije na uređaju za magnetnu rezonanciju koje ističu svijetli signal stagnantnih tekućina kao što su žuč i pankreatični sekret u odnosu na susjedne solidne organe i cirkulirajuću krv koji se prikažu kao tamna pozadina slike i to bez potrebe za primjenom bilo kakvog kontrastnog sredstva. Nemogućnost istodobne terapijske intervencije glavni je nedostatak MRCP-a u odnosu na direktne metode kolangiopankreatografije. Prikaz biliopankreatičnog sustava ovom metodom postiže se u koronalnoj ravnini, tako da slika podsjeća na direktnu biligrafiju. Zbog svoje visoke negativne prediktivne vrijednosti, MRCP može zamijeniti invazivnu dijagnostiku rezervirajući je za bolesnike koji trebaju terapijsku intervenciju. MRCP je vrijedna metoda u procjeni resektabilnosti malignih neoplazmi, primjerice hilarnih kolangiokarcinoma kod kojih ERCP može biti neuspješan i distalnih opstrukcija u kojih je direktna kolangiografija ograničena.

Summary

Summary. Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is a noninvasive imaging test with excellent overall sensitivity and specificity for demonstrating the level and presence of biliary obstruction. Selected MRCP sequences allow relatively stagnant fluids, such as bile and pancreatic juice, to have a high-signal intensity compared with the dark signal of adjacent solid organs and circulating blood, without the use of a contrast agent. Its inability to offer therapeutic interventions is a major weakness of MRCP. MR cholangiopancreatography demonstrates biliopancreatic system at the coronal planes similar to direct cholangiography. Due to very high negative predictive value, MRC has a potential to substitute invasive diagnostics in all patients with suspected choledocholithiasis reserving it for the patients that require therapeutic intervention. MR cholangiography may be useful in establishing the resectability of a malignant neoplasm such as hilar cholangiocarcinoma by helping determine the proximal extent of disease where ERCP may not be successful and in distal obstructions in which percutaneous cholangiography may be of limited value.

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:336–343

Preuzmi PDF