MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN TREATMENT OF LUMBAR INTERVERTEBRAL DISC HERNIATION

Autori:

Krešimir Rotim, Tomislav Sajko, Marta Borić, Ante Subašić

Sažetak

Kirurško liječenje hernije intervertebralnog diska slabinske kralježnice ubrajamo u najčešće neurokirurške zahvate. Uz klasične operacijske tehnike unatrag više od 30 godina istražuju se i uvode metode s minimalnim oštećenjima neuromuskularnih struktura kralježnice kako bi se smanjila poslijeoperacijska bol u leđima. Kao prednosti minimalno invazivne kirurgije kralježnice ističu se: mogućnost izvođenja u lokalnoj anesteziji, skraćeni poslijeoperacijski boravak u bolnici (2 – 3 dana), znatno manji gubitak krvi te smanjeno poslijeoperacijsko stvaranje ožiljnog tkiva. Nakon operacije bolesnici su znatno brže sposobni za povratak na posao i za svakodnevne životne aktivnosti. S ekonomskoga gledišta ovakav pristup liječenju hernije intervertebralnog diska bitno pridonosi smanjenju troškova liječenja. Donosimo opis triju metoda koje se primjenjuju u liječenju hernije intervertebralnog diska slabinske kralježnice: perkutana laserska dekompresija diska (PLDD), mikrodiskektomija s pomoću sustava tubularnih retraktora i selektivna endoskopska diskektomija (SED). Dosadašnje prospektivne studije pokazale su da su minimalno invazivne metode prikladna alternativa klasičnim metodama.

Summary

Surgical treatment of lumbar intervertebral disc herniation is one of the most common neurosurgical procedures. Besides conventional surgical techniques, in the last more than 30 years, different methods with minimal damage to neuromuscular spine structures are being developed and introduced, all having the purpose of reducing postoperative back pain. The advantages of the minimally invasive spine surgery include: possibility of performing procedures under local anaesthesia, reduced hospital stay, limited blood loss with consecutively reduced fibrous tissue development. Patients are capable of return to work and everyday activities early after surgery. From the economical point of view, this kind of treatment is considered to be a cost-effective intervention. Three methods that are being used for treatment of lumbar intervertebral disc herniation are: percutaneous laser disc decompression (PLDD), microdiscectomy using tubular retractor system and selective endoscopic discectomy (SED). Conducted prospective studies have shown that minimally invasive methods are adequate alternative to classic surgical procedures.

Volumen: 3-4, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:96–99

Preuzmi PDF