REIMBURSEMENT OF GENERICS IN CROATIA: SHOULD MORE HAVE BEEN DONE?

Autori:

Marijo Vukušić

Sažetak

Sažetak. Uvod: unatoč brojnim pravilnicima o određivanju cijena lijekova i određivanju naknade troška lijeka u Hrvatskoj, čini se da postoje nedoslijednosti u praksi određivanja cijena. Ciljevi: pokazati da li je postojeći sustav dao planirane rezultate, prikazati sustave u nekim od zemalja EU te dati prijedloge za još učinkovitiji sustav određivanja cijena i nadoknade troška lijeka u Republici Hrvatskoj. Podaci i metoda rada: promatrani su IMS prodajni podaci od 2004. do 2007. godine, kako bi se prikazala razlika između očekivane cijene i stvarnih cijena na listi lijekova unutar promatrane skupine. Rezultati: analiza je pokazala da je udio generika s neprimjereno određenom cijenom u ukupnoj potrošnji promatrane skupine bio gotovo 100% u 2004. godini, a da je pao na samo 60% u 2007. Usporedbom nekih od EU zemalja i Republike Hrvatske, doneseni su zaključci: korisno bi bilo uvođenje sustava referentnih cijena, mogućnost slobodnog formiranja cijena, uvođenje financijskih poticaja za liječnike i ljekarnike te uvođenje još učinkovitijih privatnih polica zdravstvenog osiguranja na usluge i lijekove.

Summary

Summary. Background: while numerous ordinances on drug pricing and reimbursement have been enacted, trying to suppress the drug expenditure in Croatia, it seemed there were inconsistencies in pricing procedures of some of the drugs. Objectives: to show whether or not the pricing system given has had the desired result, we review pricing and reimbursement systems of generics in some of the EU countries and give suggestions for even more effective pricing and reimbursement system in Croatia. Data and Method: IMS Sales Data for the years 2004 to 2007 were used to show the differences between desired and real price levels of generics within the control group. Results: detailed analysis of the observed group of drugs showed that inappropriately priced drugs accounted for 100% in the year 2004 and fell to 60% of total expenditure within the observed group in the year 2007. The reference pricing system should be enacted, free price setting and financial incentives for physicians and pharmacists, as well as private insurance packages for non-reimbursed service or drugs or
co-payments.

Volumen: 5-6, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:134–143

Preuzmi PDF