SLEEP HABITS OF MEDICAL STUDENTS, PHYSICIANS AND NURSES REGARDING AGE, SEX, SHIFT WORK AND CAFFEIN CONSUMPTION

Autori:

Renata Pecotić, Maja Valić, Goran Kardum, Vana Ševo, Zoran Đogaš

Sažetak

Sažetak. Cilj rada bio je istražiti navike spavanja studenata medicine, liječnika i medicinskih sestara te utvrditi utjecaj dobi, spola, noćnog rada i konzumacije kofeina na navike spavanja. Korišten je dio upitnika MEDSleep Survey.1 Anketirana su 453 ispitanika: studenti medicine (130); liječnici polaznici poslijediplomskog studija (68); liječnici specijalisti (162); medicinske sestre (93). Rezultati našeg istraživanja pokazuju da duljina spavanja potrebna za postizanje osjećaja odmorenosti ovisi o dobi i spolu. Mlađi ispitanici i žene trebaju više sati spavanja (7,5 sati i više) kako bi se osjećali odmornima u usporedbi sa starijim ispitanicima i muškarcima koji trebaju manje od 7,5 sati spavanja. Isto tako rezultati pokazuju da unutar ¬medicinske profesije potrebe pojedinaca za spavanjem i postizanjem osjećaja odmorenosti nisu jednake. Medicinske sestre trebaju više sati spavanja od liječnika (2=38,57, p<0,001). Kada se usporede samo žene u obje profesije, rezultati pokazuju da medicinske sestre trebaju više sati spavanja od liječnica (2=18,18, p<0,001), ujedno dulje spavaju tijekom radnog tjedna (2=33,78, p<0,001) i vikenda (2=28,06, p<0,001). Ispitanici koji konzumiraju više kofeina imaju više teškoća u održavanju budnosti za vrijeme predavanja ili učenja (2=9,37, p=0,009) te za vrijeme vožnje automobila (2=14,56, p=0,001). Rezultati naše studije pokazuju da navike spavanja ovise o dobi, spolu i konzumaciji kofeina.

Summary

Summary. The aim of this study was to evaluate sleep habits of nurses, medical students, and physicians and to explore whether they are influenced by age, sex, shift work, and caffeine consumption. The questionnaire was derived from the MEDSleep Survey.1 A total of 453 respondents were surveyed: second-year medical students (130); physicians at the postgraduate study program (68); specialists (162); nurses (93). Results of our study indicate that hours of sleep needed for feeling rested depends on age and gender. Younger respondents and women in the study need longer sleep to feel rested (7.5 hours and more) than older ones and males who need less than 7.5 hours of sleep. Among medical professionals a need for sleep differs related to work demands and work schedule. Nurses need more sleep than physicians (2=38.57, p<0.001). ¬Female nurses need more sleep for feeling rested than female physicians (2=18.18, p<0.001), and sleep longer during the weeknights (2=33.78, p<0.001) and weekends (2=28.06, p<0.001). The respondents that consume caffeine have more trouble staying awake while listening to lectures or learning (2=9.37, p=0.009), and while driving a car (2=14.56, p=0.001). The results indicate that sleep habits are related to age, sex and caffeine consumption.

Volumen: 3-4, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:87–91

Preuzmi PDF