THE ORGANIZATION OF MENTAL HEALTH CARE IN COMMUNITY

Autori:

Slađana Štrkalj Ivezić, Vlado Jukić, Ljubomir Hotujac, Marija Kušan Jukić, Ana Tikvica

Sažetak

Sažetak. Integracija psihijatrije u primarnu zdravstvenu zaštitu pomaže u ranom otkrivanju poremećaja, smanjenju stigme i djelotvornom liječenju mentalnih poremećaja. Psihijatrijska služba je glavni nosilac organizacije službe za mentalno zdravlje. Očekuje se sukladno praksi u Europi da liječnici obiteljske medicine značajnije sudjeluju u liječenju mentalnih poremećaja. Trajanje i sadržaj aktualne dodiplomske i poslijediplomske izobrazbe ne osposobljava liječnika dostatno za ovu ulogu. Rad uspoređuje sadašnje stanje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti s novonastalim potrebama te predlaže promjene, u skladu s činjenicom da se najbolji rezultati u ranom otkrivanju i liječenju mentalnih poremećaja postižu uz: a) organizaciju psihijatrije po modelu psihijatrije u zajednici; b) postojanje programa borbe protiv stigme; c) kontinuiranu edukaciju liječnika obiteljske medicine iz područja mentalnih poremećaja; d) mrežu psihijatara konzultanata.

Summary

Summary. Integration of the psychiatry in primary care is beneficial for tlie early detection of mental disorder, better outcome of mental disorder and reduction of stigma. Psychiatry is a leading profession in organisation of mental health services. General practitioners (GPs) in Europe deal with mental disorders in their everyday practice, so the same is expected in Croatia. Graduate and postgraduate education of our GPs is insufficient for this new role. The paper compares actual situation in Croatia with forthcoming needs. The paper suggests that community psychiatry, anti-stigma program, continuing medical education of GPs and network of consultant psychiatrists give the best results in the early detection and treatment of mental disorder.

Volumen: 1-2, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:38–42

Preuzmi PDF