OPTIC NERVE INJURY FROM THE MEDICAL EXPERTISE POINT OF VIEW

Autori:

Renata Iveković, Živko Gnjidić

Sažetak

Sažetak. Ozljede vidnog živca dijele se u izravne i neizravne. Izravna nastaje kao posljedica orbitalne ili kraniocerebralne ozljede s prekidom anatomskog i funkcionalnog integriteta vidnog živca. Neizravne ozljede uzrokovane su prijenosom sile smjesta udarca prema vidnom živcu. U skupini neizravnih ozljeda traurnatska optikoneuropatija najčešće je krivo dijagnosticirana - osobito nakon trzajne ozljede vratne kralježnice. Prema Quebečkoj klasifikaciji ozljeda vratne kralježnice za stupnjeve I-III nije potreban pregled oftalmologa niti vidno polje, jer ne može doći do ozljede vidnog živca. Prvi znakovi ozljede vidnog živca manifestiraju se gubitkom maksimalne vidne oštrine i pojavom patoloških pupilamih reakcija. Liječenje traumatske optičke neuropatije može se provesti medikamentno uz primjenu visokih doza glukokortikoida ili kirurški dekompresijom.

Summary

Summary. The optic nerve can be injured directly or indirectly. Direct injury occurs in association with orbital or cranio- cerebral injury with interruption of anatomical and functional optic nerve integrity. Indirect injuries occur when the force of impact is transmitted to the optic nerve. In the indirect injury group the mostly false diagnosed is traumatic opticoneuropathy – especially after whiplash injury. According to Quebec classification, after whiplash injury Ist to IIIrd degree, ophthalmologic examination or visual field testing is not necessary, because there is no possibility of optic nerve injury. The first signs of injured optic nerve are the loss of maximal visual acuity and the presence of pupillary defect. High doses of glucocorticoids or surgical decompression can be applied in the treatment of traumatic opticoneuropathy.

Volumen: 5-6, 2005

Liječ Vjesn 2005;127:121-122

Preuzmi PDF