DISTURBED SLEEP IN WAR VETERANS ACCORDING TO OVERNIGHT POLYSOMNOGRAPHY

Autori:

Radmila Buljan, Krešimir Hrabrić, Vlado Jukić, Anica Biško

Sažetak

Sažetak. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) uz brojna psihijatrijska stanja često prate i poremećaji spavanja, od kojih je najčešći nesanica. U ovoj studiji primijenjena je cjelonoćna polisomnografija u cilju procjene dugotrajne nesanice koju su kao vodeći simptom imali bolesnici s trajnim promjenama ličnosti (nakon PTSP-a) nastalim aktivnim sudjelovanjem u ratu u Hrvatskoj (od 1991. do 1995. godine). Ispitivanu skupinu čini 18 muškaraca kojima je poremećaj dijagnosticiran u Nacionalnom centru za psihotraumu u Zagrebu, a zbog smetnji spavanja upućeni su u Centar za poremećaje spavanja Psihijatrijske bolnice Vrapče u razdoblju tijekom 2003. U svih ispitanika poremećaj je trajao dulje od 10 godina, a psihijatrijsko liječenje, uz psihoterapijsku individualnu i grupnu terapiju te psihofarmakološku terapiju u prosjeku 4 do 6 godina. Kontrolnu skupinu činilo je 14 zdravih muških ispitanika, približno iste dobi, bez psihijatrijskog poremećaja. Cjelonoćna polisomnografija i analiza somnoloških varijabli jasno je pokazala odstupanja u pet od osam definiranih varijabli: smanjenje ukupnog vremena spavanja, sniženu učinkovitost spavanja, znatno skraćenje trajanja REM-stadija spavanja (engl. rapid eye movement; brzi očni pokreti) i dubokih stadija spavanja, visok broj periodičnih pokreta nogama (engl. periodic limb movement, PLM). Do sada nije učinjeno ni jedno istraživanje o povezanosti poremećaja spavanja i PTSP-a u osoba koje su aktivno sudjelovale u ratu u Republici Hrvatskoj. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju značajan poremećaj spavanja i promjene u kakvoći spavanja oboljelih od ratnog PTSP-a.

Summary

Summary. Sleep disorder is an integral part of posttraumatic stress disorder (PTSD) along with all subsequent psychological disorders. Overnight polysomnography was performed in a group comprising war veterans (1991–1995) who exhibited a permanent change of personality disorder after they were diagnosed with PTSD as a direct result of combat participation. All 18 (men) participants at our Center who were sent to us from the National Center for Psychotrauma in Zagreb during year 2003, had been suffering from sleep disorder for more than 10 years, and who had on average received either individual or group psychotherapy along with psychopharmacological therapy for a period of 4–8 years. Control group were14 healthy men without psychiatric disorder. Overnight polysomnography and its subsequent analysis clearly showed discord in five of eight somnological variables when compared during night: reduction in NREM sleep stages 3 and 4, prolonged REM latency, reduction of REM, and a noticeable motoric activity during sleep registered with high PLM index in almost all participants, which disturbed the sleep continuity. There have been no studies dealing with connection between sleep disorders and PTSP associated with the war in the Republic Croatia. Results of this study indicate significant sleep disorders and changes of sleep quality in patients with diagnosed PTSP.

Volumen: 3-4, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:101–103

Preuzmi PDF