POSTOPERATIVE CLOSED SUCTION DRAINAGE FOLLOWING HIP AND KNEE ALOARTHROPLASTY: DRAIN REMOVAL AFTER 24 OR AFTER 48 HOURS?

Autori:

Marinko Erceg, Kristijan Becić

Sažetak

Sažetak. Nakon aloartroplastike kuka i koljena uporaba zatvorene sukcijske drenaže gotovo je uobičajena pojava. Vjeruje se da drenaža smanjuje nastanak hematoma i tako sprječava infekciju rane. Također je gotovo uobičajeno da se sukcijska drenaža odstranjuje 48 sati nakon operacije. Izbalansiranost koristi od držanja drenaže sve dok ima hematoma u zglobu i štete koja može nastati predugim držanjem drenaže još je predmet brojnih rasprava. U ovom radu želimo na vlastitom operacijskom materijalu pokazati je li držanje drenaže zgloba 48 sati nakon ugradnje endoproteze opravdano. Ispitivanje smo proveli na bolesnicima kojima je prvi autor ugradio primarnu endoprotezu kuka (45 bolesnika ) i koljena (11 bolesnika). Mjerili smo količinu krvi u drenažnom sustavu u prva 24 sata od operacije i količinu krvi u druga 24 sata nakon operacije te uspoređivali odnos krvarenja u prvom i drugome poslijeoperacijskom danu prema ukupnom krvarenju. Rezultati istraživanja pokazuju da se u prva 24 sata preko drenažnog sustava u sve tri skupine bolesnika izgubi prosječno 95,29%, a u druga 24 sata samo 4,71% od ukupno izgubljene krvi. Ovaj rad podupire stavove da je poslijeoperacijsku drenažu dostatno držati 24 sata nakon operacije, odnosno 48-satno držanje drenaže nakon aloartroplastike kuka i koljena ne čini se opravdanim.

Summary

Summary. The use of closed-suction drainage systems after total hip and knee replacement is a common practice. It is believed that drainage reduces the haematomas and infection. The usual time to remove drains is 48 hours. Usefulness of the long time drainage of the haematomas and possible harmfulness of infection is still a subject of discussion. In this article, using our own operative material, we want to show the justification of the 48 hour duration of closed-suction drainage. The investigation was done on the patients with hip replacement (45 patients) and knee replacement (11 patients). The amount of blood in the drainage systems in the first 24 hours after the surgery and after 24 hours till the removal of drainage was observed. The results show that the amount of blood lost in the drainage system in the first 24 hours was on average 95.29%, and only 4.71% in the next 24 hours. This article supports the opinion that postoperative drainage has to be removed after 24 hours, i.e. the 48 hours-drainage seems not to be justified.

Volumen: 5-6, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:133–135

Preuzmi PDF