RECOMMENDATIONS FOR PERIOPERATIVE FASTING IN CHILDREN

Autori:

Ljiljana Popović, Tatjana Goranović, Gordana Jakovljević

Sažetak
Perioperacijsko gladovanje standardni je postupak pripreme bolesnika za kirurške zahvate. Aktualne smjernice za perioperacijsko gladovanje u djece preporučuju pridržavanje upute „2-4-6“, tj. uzimanje bistre tekućine do 2 sata, majčina mlijeka do 4 sata, a ostalih nehumanih mlijeka i krute hrane do 6 sati prije kirurškog zahvata. Oralno uzimanje tekućine dopušteno je u prva 3 poslijeoperacijska sata u većine pedijatrijskih bolesnika. Predugo perioperacijsko gladovanje nije preporučljivo, a može biti i štetno, i za zdravu djecu i za posebne skupine pedijatrijskih bolesnika poput onkoloških. Primjerenim planiranjem operacijskog programa, dobrom koordinacijom anesteziološkog i kirurškog tima te pridržavanjem naputaka iz smjernica mogu se izbjeći neželjeni učinci predugoga perioperacijskoga gladovanja. Iako novija istraživanja upućuju na prednost liberalnijega perioperacijskog pristupa od onog u aktualnim smjernicama u djece, za sada nema dovoljno dokaza za promjenu postojećih preporuka. No, sudeći prema istraživanjima koja se provode, moguće je da će ubrzo biti prikupljeni dokazi u prilog dodatnom skraćivanju vremena perioperacijskoga gladovanja.
Summary

Perioperative fasting is a standard procedure for the preparation of patients for surgery. The current guidelines for perioperative fasting in children recommend adherence to the instructions, “2-4-6” i.e. taking clear liquids up to 2 hours, breast milk up to 4 hours, and other non-human milk and solids up to 6 hours prior to surgery. Oral fluid intake is allowed within the first 3 postoperative hours in most pediatric patients. Too long perioperative fasting is not recommended, and may be harmful, both for healthy children so for a specific group of pediatric patients such as cancer patients. It is possible to avoid the adverse effects of prolonged perioperative fasting by appropriate planning of operating programs, good coordination of anesthetic and surgical team and compliance to the guidelines. Although recent studies suggest an advantage of more liberal perioperative approach in relation to the current guidelines in children, for now there is no enough evidence to change existing recommendations. However, according to ongoing studies it is possible that soon there will be evidence enough to support additional shortening of perioperative fasting time interval.

Volumen: 9-10, 2016

Liječ Vjesn 2016;138:282–288

Preuzmi PDF