Recommendations for prevention of human papillomavirus (HPV) infection in kidney transplant recipients of the Croatian Society for Nephrology, Dialysis and Transplantation

Autori:

Marijana Gulin, Lada Zibar, Željko Huljev, Ksenija Vučur, Mario Laganović

Sažetak
Zaraza humanim papilomavirusom (HPV) učestala je u populaciji te ukoliko imunosni sustav ne uspije uništiti virus, perzistirajuća infekcija visokorizičnim onkogenim tipovima HPV-a povećava rizik razvoja karcinoma. Iako ne postoji specifično liječenje, zaraza HPV-om može se spriječiti cijepljenjem. Bolesnici s presađenim bubregom imaju veći rizik za perzistentnu infekciju HPV-om i razvoj komplikacija zbog cjeloživotne imunosupresije u odnosu na opću populaciju. Sukladno preporukama brojnih stručnih društava donosimo hrvatske preporuke za cijepljenje protiv zaraze HPV-om u primatelja bubrežnog presatka.
Summary

Human papillomavirus (HPV) infection is common in general population. Persistent infection caused by a high-risk oncogenic HPV increases the risk of developing cancer unless body’s immune system resolves infection. Although there is no specific treatment, HPV infection can be prevented by vaccination. Kidney transplant recipients are at increased risk for HPV persistent infection and developing complications due to lifelong immunosuppression, as compared with general population. In line with recommendations from different scientific societies, herein we present the Croatian guidelines for HPV vaccination in kidney transplant recipients.

Volumen: 3-4, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:67–71

Preuzmi XML
Preuzmi PDF