FORERUNNERS AND DEVELOPMENT OF MEDICAL LICENSURE IN DALMATIA: FROM INDIVIDUAL INITIATIVES TO FOUNDING MEDICAL EDUCATION IN SPLIT

Autori:

Livia Brisky, Stella Fatović-Ferenčić

Sažetak

Sažetak. Pokretanje osnutka visokoškolskih medicinskih učilišta na našim prostorima oduvijek je bilo znatno više od nužnosti izobrazbe medicinskih stručnjaka. Bila je to borba za opstojnost i nacionalni identitet, napredak i stvaranje akademskog ozračja odlučujućeg u kulturnom razvoju svake zemlje. Na cjelokupnome hrvatskom području pod tuđinskom vlašću ta se borba očitovala višekratnim i trajno obeshrabrivanim pokušajima osnutaka visokoškolskih učilišta i škola koje su, čak i ako bi zaživjele, bile kratka vijeka. Ovaj rad donosi pregled faktografije vezane uz začetke nastojanja visokoškolske nastave na području Dalmacije, osobito onog dijela koji se odnosio na inicijativu liječnika Jakova Mirkovića (1748 (?)–1824). One su po svojim ciljevima, sadržaju i nacionalnoj akademskoj ideji prepoznate i istaknute kao preteče osnutka medicinskog studija, a tek potom i samostalnog Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu utemeljenog 1997. godine

Summary

Summary. Initiating licensure and medical education in Croatia was not only schooling itself, but struggle for national identity and institution of an academic setting, which, by itself, is paramount for cultural development anywhere. Throughout history, this struggle mostly ended with administrative discouragement and opposition to all such efforts of higher medical education by contemporary authorities. The paper elaborates on the first initiatives in this direction focused on the establishment of a degree of medical education in Dalmatia. Doctor Jakov Mirković (1748(?)–1824) was the first to become instrumental in the area. The aims, outlines and academic basis of those first initiatives were presented in a publication of his, leading eventually to the establishment of Split School of Medicine, University of Split, finally realized in 1997.

Volumen: 9-10, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:309–315

Preuzmi PDF