PREVALENCE OF GALLSTONES IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Autori:

Marko Jakić, Dubravka Mihaljević, Draško Pavlović, Goran Samardzija, Lada Zibar, Marijana Jakic

Sažetak

Sažetak. U završnom stadiju kroničnoga bubrežnog zatajenja bolešću su zahvaćeni svi organski sustavi. Unatoč tomu nema uvijek razlike učestalosti pojedinih patoloških zbivanja između skupine ovih bolesnika i ispitanika usporedive dobi i spola u općoj populaciji. U ovom radu ispitivali smo prevalenciju žučnih kamenaca u relativno velikoj skupini hemodijaliziranih bolesnika (n:114; žene 49, muškarci 65) s ciljem provjere može li se ona objasniti samim bubrežnim zatajenjem. Od 114 bolesnika žučne kamence imalo je njih 24-ero (21,05%). Dominirale su žene (n:14). Zučne kamence imalo je 28,75% ispitanih žena, a samo 15,38% ispitanih muškaraca. Učestalost je u pozitivnoj statistički značajnoj korelaciji s dobi bolesnika (F026, p<0,01), brojem trudnoća (F020, p<0,05) i poroda (F022, p<0,05). Bolesnici sa žučnim kamencima bili su od bolesnika bez žučnih kamenaca statistički samo značajno stariji (60,58i11,99:51,72i14,01 godina, F3,10, p<0,01). Dobiveni rezultati u skladu su s rezultatima većine drugih istraživača. Na osnovi njih možemo zaključiti da žučni kamenci ove skupine bolesnika nastaju vjerojatno zbog istih mehanizama i jednako često kao i u općoj populaciji.

Summary

Summary. End-stage renal disease affects all organ systems. Nevertheless, frequency of some pathologic conditions does not differ in end-stage renal disease patients in comparison with their age- and sex-matched controls recruited from general popu- lation. The paper presents the results of the survey on the prevalence of gallstones in a relatively big group of hemodialysis patients (n=114; 49 females, 65 males). The goal of the study was to examine whether the genesis of gallstones could be explained by renal failure itself. Gallstones have been found in 24 of 114 hemodialysis patients (21.05%), predominantly females (n=14). Gallstones have been found in 28.75% of female patients, and in only 15.38% of male patients. The frequency of gallstones correlated significantly with age of the patients (r=0.26, p<0.05), number of pregnancies (r=0.20, p<0.005) and deliveries (r=0.22, p<0.05). Patients suffering from gallstones were significantly older (60.58±11.99:51.72±14.01 years, t=3.10, p<0.01), with every third older than 54 affected. The results observed do not differ from the results of other authors that report the morbidity in general population. In conclusion, gallstones in hemodialysis patients show same frequency as in general population and probably result from the same pathophysiologic mechanisms.

Volumen: 5-6, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:124–128

Preuzmi PDF