RIB STRESS FRACTURES IN ROWERS:THREE CASE REPORTS AND REVIEW OF LITERATURE

Autori:

Tomislav Smoljanović, Ivan Bojanić, Iskra Troha, Marko Pećina

Sažetak

Sažetak. Prijelomi zbog zamora rebara s učestalošću između 2 i 12% svih sindroma prenaprezanja među veslačima uzrokuju najviše izbivanja s treninga i natjecanja na vodi. Budući da su prijelomi zbog zamora vrlo rijetki u općoj populaciji, od najveće je važnosti upravo pomisliti na tu mogućnost u slučaju pojave boli bez očite traume u području rebara u sportaša. Stoga u ovom članku prikazujemo svoja tri slučaja u kojih smo postavili kliničku sumnju na prijelom zbog zamora rebra. Prikazan je pregled literature vezan uz prijelome zbog zamora rebara u veslača, kao i najnovije spoznaje o etiologiji, kliničkoj slici, dijagnostici, diferencijalnoj dijagnozi te liječenju prijeloma zbog zamora.

Summary

Summary. Rib stress fractures with an occurrence rate of between 2 and 12% of all other overuse injuries of rowers are the cause of the most time lost from on-water training and competition. As the rib stress fractures are very infrequent in the general population, of otmost importance is to think about such possibility in case of rib cage pain in athlete without a history of trauma. That is why we present our three cases of rowers in whom we suspected the existence of rib stress fractures. The review of the literature related to rib stress fractures in rowers with the newest knowledge of etiology, clinical picture,diagnostics, differential diagnosis and treatment of stress fractures is reported.

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:327–332

Preuzmi PDF