COMBINED PENETRATING WOUNDS OF THE HEART, ABDOMEN AND TRUNK – CASE REPORT

Autori:

Željko Martinović, Cvita Martinović

Sažetak

Sažetak. Prikazan je četrdesetogodišnji muškarac s kombiniranim penetrirajućim ubodnim ozljedama lijevog prsišta, srca, trbuha i trupa nanesenima nožem. Izložena je klinička slika, tijek pružanja prve i sveobuhvatne kirurške pomoći ozlijeđenomu s multiplim ubodnim ozljedama, upozoreno je na učinkovitost brze dijagnostike i kirurškog pristupa ubodnoj penetrirajućoj ozljedi srca, a iznesen je i postoperacijski tijek te konačni ishod liječenja.

Summary

Summary. This is an overview of a forty-year-old male with combined penetrating knife inflicted stab wounds to the left chest, heart, abdomen and trunk. Presented are clinical manifestations, course of first aid and overall surgical help given to the injured with multiple stab wounds. Efficiency of rapid diagnostics and surgical approach to penetrating stab wound of the heart is pointed out. Postoperative course and definitive outcome of treatment are presented.

Volumen: 11-12, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:352–354

Preuzmi PDF