Application of high-speed videoendoscopy in laryngectomy patients – a review of the literature

Autori:

Željka Laksar Klarić , Ana Đanić Hadžibegović, Andrijana Včeva, Tamara Živković Ivanović, Darija Birtić, Ratko Prstačić, Željko Zubčić

Sažetak
Totalna laringektomija je kirurško odstranjenje cijelog larinksa i indicirana je u bolesnika s uznapredovalim karcinomima larinksa. Metode rehabilitacije glasa nakon totalne laringektomije jesu korištenje elektrolarinksa kao izvora glasa te usvajanje ezofagealnog ili traheoezofagealnog govora pomoću govorne proteze, pri čemu sluznica faringoezofagealnog segmenta služi kao generator glasa. Akustička analiza alaringealnog glasa danas predstavlja zlatni standard u procjeni kvalitete glasa laringektomiranih bolesnika. Nažalost, standardnim dijagnostičkim postupkom videostroboskopijom koja se koristi u vizualnoj analizi sluzničkog vala na glasnicama nije moguće prikazati i analizirati vibracije faringoezofagealnog segmenta laringektomiranih bolesnika pri fonaciji. Stoga je tek kliničkom upotrebom ultrabrze videoendoskopije omogućeno proučavanje morfologije sluznice faringoezofagealnog segmenta. Pregledom dosadašnje literature dali smo detaljan uvid u primjenu ultrabrze videoendoskopije u analizi fonatornog gibanja sluznice faringoezofagealnog segmenta u laringektomiranih bolesnika.
Summary

Total laryngectomy is surgical removal of the entire larynx and is performed in cases of advanced larynx cancer. There are three methods of restoring voice after total laryngectomy: electrolaryngeal voice, esophageal voice, or tracheoesophageal voice with voice prosthesis where mucosa of pharyngoesophageal segment is the source of voice production. The acoustic analysis of alaryngeal voice is gold standard in assessing the voice quality in patients after total laryngectomy. Unfortunately, by using videostroboscopy, standard diagnostic procedure for visual analysis of vocal mucosa vibratory behavior, it is not possible to visualize and measure vibrations of
pharyngoesophageal segment. High-speed videoendoscopy has proven to be the optimal method for visual recording of vibratory movement of the mucosa of pharyngoesophageal segment. By reviewing the current literature we provided a detailed insight into application of high-speed videoendoscopy in the analysis of phonatory behavior of pharyngoesophageal segment in laryngectomized patients.

Volumen: 3-4, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:90–95

Preuzmi XML
Preuzmi PDF