CONGENITAL DISORDERS OF GLYCOSYLATION AND PROJECT »EUROGLYCANET«

Autori:

Danijela Petković, Karmen Bilić, Dorotea Ninković, Martin Ćuk, Ksenija Fumić, Ivo Barić

Sažetak

Sažetak. Prirođeni poremećaji glikozilacije su brzo rastuća skupina nasljednih metaboličkih bolesti uzrokovanih pore¬mećenom sintezom glikoproteina. Ove bolesti nastaju zbog enzimskih nedostataka koji uzrokuju poremećaje u sintezi, prijenosu ili doradi oligosaharidnog lanca s posljedičnom nepotpunom glikozilacijom proteina. Razlikujemo poremećaje N-glikozilacije i O-glikozilacije, a opisani su i kombinirani poremećaji. Prirođeni poremećaji N-glikozilacije multisistemske su bolesti s vrlo različitim kliničkim obilježjima koja uključuju mentalnu retardaciju, teško zaostajanje u psihomotornom razvoju, konvulzije, malformacije, strukturne abnormalnosti središnjega živčanog sustava, jetrenu fibrozu, hormonske poremećaje, poremećaje koagulacije itd. Nasuprot tomu, poremećaji O-glikozilacije obično su ograničeni na jedan organski sustav i često imaju karakteristike prirođenih malformacija. Referentna orijentacijska metoda otkrivanja poremećaja N-glikozilacije kojom se mogu preliminarno otkriti brojni poremećaji iz ove skupine (CDG sindromi tipa Ia do IL i tipovi IIa i IId) jest izoelektrično fokusiranje transferina u serumu. Posljednje dvije godine metoda je dostupna i u našoj zemlji. Cilj ovog članka je upozoriti liječnike na prirođene poremećaje glikozilacije proteina kao moguće uzroke bolesti nerazjašnjene etiologije, pogotovo ako su prisutni i simptomi sa strane središnjega živčanog sustava ili bolesnik ima fibrozu jetre. Projekt »Euroglycanet« okuplja europske znanstvenike iz različitih područja medicine, posebno genetike, i glikobiologije, a osnovan je s namjerom da se razmijene stečena iskustva i znanja te unaprijede istraživanje, dijagnostika i liječenje prirođenih poremećaja glikozilacije.

Summary

Summary. Congenital disorders of glycosylation are rapidly growing group of inborn errors of metabolism caused by defects in the biosynthesis of glycoproteins. Primary disorders are due to enzyme deficiencies, resulting in defects of assembly, transfer or processing of carbohydrate side chains, leading to incomplete glycosylation of plasma proteins. They comprise disorders of N-glycosylation, O-glycosylation and combined disorders. Congenital disorders of N-glycosylation are multisystem diseases with wide variation in clinical presentation including mental retardation, severe developmental delay, seizures, malformations, structural abnormalities of central nervous system, liver fibrosis, hormonal and coagulation disorders, etc. In contrary, O-glycosylation disorders are often organ restricted and have characteristics of congenital malformations. Isoelectric focusing of serum transferrin is the accepted screening method for many of N- glycosylation disorders. In the last two years the method is available in Croatia. The aim of this article is to point out congenital disorders of glycosylation as possible causes of multisystem disorders of unknown origin, especially when central nervous system symptoms or liver fibrosis are present. »Euroglycanet« is a project set up by European medical doctors, in particular geneticists, and glycobiologists with the purpose to exchange experiences and knowledge and to improve research, diagnosis and treatment of congenital disorders of glycosylation.

Volumen: 8-9, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:286–292

Preuzmi PDF