EVALUATION OF RESIDENCY PROGRAM IN PSYCHIATRY

Autori:

Slađana Štrkalj Ivezić, Vera Folnegović Šmalc, Maja Bajs Bjegović

Sažetak

Sažetak. Cilj je ovog istraživanja utvrđivanje značajki provođenja programa specijalizacije iz psihijatrije u Hrvatskoj. Uzorak čini 30 specijalizanata psihijatrije tijekom 1998. g. Primijenjen je anonimni upitnik s pitanjima koja se odnose na provođenje programa prema »Pravilniku o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika«, nadzor programa, zadovoljstvo programom, ocjene kvalitete programa, superviziju kliničkog rada, teoretsku nastavu, funkcioniranje mentora, znanstveni rad i stručnu literaturu. Podaci su obrađeni postotnim iskazivanjem podataka o biranju pojedinih odgovora. Križanje varijabla provedeno je metodom hi-kvadrata. Rezultati upućuju na neke teškoće provođenja programa u praksi koje uključuju: neprovođenje programa prema Pravilniku, nedovoljnu superviziju kliničkog rada, neredovite konzultacije s mentorom, neodređenu literaturu. Sugestije specijalizanata odnose se na potrebu transparentnih programa klinika, mogućnost izbora programa, isti standard edukacije, preciznije definiranje uloge mentora i supervizora. Rad sugerira potrebu uvođenja transparentnih metoda kontrole kvalitete programa i potrebu usklađivanja specijalizacije s preporukama UEMS-a.

Summary

Summary. The paper investigates the characteristics of psychiatric residency in Croatia. During 1998 psychiatric residents were sent an anonymous questionnaire with questions related to obligatory training program in psychiatry according to regula- tions, control system, personal satisfaction, quality, supervising system, mentor, lectures, scientific work and literature. Data were analyzed by percentage analyses and chi square method. The results show some difficulties in respecting the obligatory program during the residency, insufficient supervision of clinical work, irregular consultation with mentor and unspecified educational material. Residents propose better program transparency, possibility to choose between the institutions, standardization of the program, precise definition of the mentor and supervision. Implementation of more transparent methods in the quality control of the training in psychiatry, as well as the importance of harmonization of psychiatric training in Croatia within UEMS requirements is suggested.

Volumen: 1-2, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:36–40

Preuzmi PDF