Assessment of effect of peripheral laser iridotomy on biometric parameters of anterior eye segment in pigmentary glaucoma

Autori:

Dina Lešin Gaćina, Smiljka Popović-Suić, Sonja Jandroković, Tomislav Jukić, Josip Knežević, Petra Kristina Ivkić

Sažetak
Pigmentni glaukom (PG) tip je sekundarnoga glaukoma otvorenog kuta, povezan s pigmentnim disperzijskim sindromom u kojem dolazi do progresivnog odumiranja vidnog živca i oštećenja vidnog polja. Cilj istraživanja bilo je ispitivanje učinka periferne laserske iridotomije (PLI) na biometrijske parametre prednjeg segmenta oka upotrebom optičke koherentne tomografije, kao i na vrijednosti očnog tlaka prije primjene PLI-ja u bolesnika s PG-om i 6 mjeseci poslije zahvata. Materijal i metode: Proveli smo prospektivno presječno istraživanje na 15-ero ispitanika (ukupno 30 očiju) s dijagnosticiranim PG-om, u Klinici za očne bolesti Kliničkoga bolničkog centra Zagreb. Svim ispitanicima uključenima u istraživanje izveden je PLI s pomoću lasera Nd:YAG. Vrijednosti očnog tlaka izmjerene su Goldmannovom aplanacijskom tonometrijom. Optička koheretna tomografija (OCT), obavljena uređajem Visante™ (Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, SAD), upotrijebljena je da bi se utvrdili parametri prednje očne sobice, uključujući njezin kut u temporalnom kvadrantu i dubinu, i to prije PLI-ja i 6 mjeseci poslije njega. Zatim su analizirane vrijednosti početnih i postoperativnih mjera. Rezultati statističke analize pokazali su da primjena PLI-ja kod ispitanika s PG-om dovodi do smanjenja kuta prednje očne sobice, smanjenja njezine dubine (p < 0,001) te sniženja vrijednosti očnog tlaka (p < 0,005) u razdoblju 6-mjesečnog praćenja. Zaključak: PLI je metoda koja pokazuje povoljan učinak na vrijednosti očnog tlaka i biometrijske parametre prednjeg segmenta oka u bolesnika s PG-om. Postupak je siguran i bezbolan za bolesnike, a može se izvoditi ambulantno u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Summary

Pigmentary glaucoma (PG) is a secondary open-angle glaucoma associated with pigment dispersion syndrome in which progressive optic-nerve damage occurs leading to visual field loss. The aim of the study was to investigate the effect of peripheral laser iridotomy (PLI) on the biometric parameters of anterior eye segment measured by anterior-segment optical coherence tomography (AS OCT) and difference in the value of intraocular pressure, before and six months after the application of PLI in patients with PG. Material and methods: A prospective cross-sectional study was performed on 15 subjects (total of 30 eyes) with a diagnosis of PG, at the Department of Ophthalmology, Clinical Hospital Centre Zagreb. All subjects included in the study underwent Nd:YAG PLI. Intraocular pressure values were measured by Goldmann applanation tonometry. AS OCT (Visante™ OCT, Carl Zeiss) was performed to establish anterior chamber parameters, including anterior chamber angle in temporal quadrant and anterior chamber depth, before and six months after PLI. Differences in baseline and postoperative measurements were analyzed. Results have shown that the use of PLI in pigmentary glaucoma subjects leads to reducing of anterior chamber angle and anterior chamber depth (p<0.001) and lowering intraocular
pressure (p<0.005) at the end of the six-month follow up. Conclusion: PLI has shown beneficial outcomes on biometric parameters of anterior eye segment and on intraocular pressure values. The method is safe for patients, painless and can be performed in everyday clinical practice.

Volumen: 11-12, 2020

Liječ Vjesn 2020;142:389–394

Preuzmi PDF