BUILDING OF THE SURGICAL PAVILION OF THE COUNTY HOSPITAL IN BJELOVAR

Autori:

Marina Bagarić

Sažetak

Sažetak. Godine 1913. na inicijativu dr. Antuna Gottlieba počinju pripreme za gradnju kirurškoga paviljona Županijske bolnice u Bjelovaru. Projekte paviljona izrađuje Ignjat Fischer (1870.–1948.), arhitekt koji se u prvim desetljećima 20. stoljeća specijalizirao za gradnju zdravstvenih objekata. Bjelovarski paviljon Fischer projektira kao jednokatnicu s prigradnjom u kojoj su smještene dvojne operacijske dvorane. U radu se tumači ranofunkcionalistički Fischerov pristup u projektiranju zgrada za zdravstvo i povlače paralele između bjelovarskoga kirurškoga paviljona i ostalih Fischerovih bolničkih zgrada. Bjelovarski paviljon minimalno je pregrađivan, raspored većine sadržaja ostao je – u odnosu na Fischerov projekt – neizmijenjen, pa te činjenice svjedoče o kvaliteti Fischerova projektantskoga postupka.

Summary

Summary. Preparations for the construction of the surgical pavilion of the County hospital in Bjelovar began in 1913 initiated by doctor Antun Gottlieb. The entire project documentation was drawn by Ignjat Fischer (1870–1948), the architect who specialized in the construction of medical buildings in the first decades of the 20th century. Fischer designed the Bjelovar Pavillion as a two-storey building with an annexe in which double operating rooms were situated. In this paper Fischer’s early functionalist approach to the designing of medical buildings is dealt with and the parallels between the Bjelovar Surgical Pavilion and other Fischer’s medical buildings are drawn. The Bjelovar Pavilion has only been slightly reconstructed to date, and the arrangement of the majority of facilities – compared to the Fischer’s project – has remained unchanged, which bears testimony to the high quality of Fischer’s designing procedure.

Volumen: 8-9, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:299–303

Preuzmi PDF