EARLY DETECTION OF HEARING IMPAIRMENT IN NEWBORNS USING AUTOMATIC OTOACOUSTIC EMISSION IN VIROVITICA COUNTY HOSPITAL MATERNITY WARD

Autori:

Jadranko Šegregur

Sažetak

Sažetak. Cilj: Ispitati učestalost oštećenja sluha u novorođenčadi i uspješnost ranog otkrivanja oštećenja sluha metodom automatskog ispitivanja otoakustičke emisije (A-OAE). Metode: Probirom na oštećenje sluha obuhvaćena su sva novorođenčad rođena u rodilištu Opće bolnice Virovitica u razdoblju 2004.–2006. godine. Sluh im je ispitan metodom A-OAE. Dijagnoza oštećenja sluha potvrđena je tercijarnom audiološkom obradom. Rezultati: Sluh je ispitan u 2422-je (98,9%) novorođenčadi pri čemu je otkriveno 199 (8,2%) pozitivnih nalaza na oštećenje sluha. Na kontrolnom pregledu 43-je (1,8%) novorođenčadi imalo je pozitivan nalaz i upućena su u sekundarnu ustanovu (Poliklinika SUVAG, Zagreb) gdje je u njih 11-ero (0,45%) potvrđeno oštećenje sluha. Značajno je bilo više oštećenja sluha u novorođenčadi s rizičnim čimbenicima. Zaključak: Rezultati potvrđuju opravdanost provođenja ranog probira na oštećenje sluha metodom A-OAE u sve novorođenčadi nakon rođenja u rodilištu, što omogućuje pravodobni početak liječenja i bolju rehabilitaciju.

Summary

Summary. Objective: To investigate the prevalence of hearing impairment in newborns and its successful early detection using automatic otoacoustic emission (A-OAE). Methods: All newborns from Virovitica County Hospital Maternity Ward in the period 2004–2006 were included in the screening for hearing impairment.Their hearing was investigated using A-OAE. Hearing impairment diagnosis was confirmed with tertiary audiologic analysis. Results: Hearing was tested in 2422 (98,9%) newborns among whom 199 (8,2%) had positive hearing impairment results. Medical examination showed 43 (1,8%) newborns had positive results and were referred to a secondary institution (Policlinic SUVAG, Zagreb) where in 11 (0,45%) of them was confirmed hearing impairment. A significantly higher percentage of hearing impairment was among newborns with risk factors. Conclusion: The results confirm the importance of early screening for hearing impairment of all newborns in the maternity ward using A-OAE, because this will enable the early treatment and successful rehabilitation.

Volumen: 3-4, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:55–57

Preuzmi PDF