REGIONALIZATION OF NEONATAL INTENSIVE CARE Results and experience at the Department of Gynecology and Obstetrics of Rijeka University Hospital

Autori:

Igor Prpić, Herman Haller, Oleg Petrović, Robert Krajina, Petar Vukelić, Alenka Vukelić-Šarunić

Sažetak

Sažetak. Cilj. Analiza mortaliteta novorođenčadi izrazito niske (ELBW) i vrlo niske (VLBW) porodne težine u Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka u razdoblju prije, za vrijeme i nakon uvođenja promjena po načelima regionalizacije jedinica intenzivnog liječenja novorođenčadi. U Hrvatskoj taj model nije institucionaliziran pa dobiveni rezultati mogu pružiti odgovor na pitanje da li on u našim okolnostima pridonosi snižavanju mortaliteta najugroženije novorođenčadi. Bolesnici i metode. Rani neonatalni (RNM), neonatalni (NM) te mortalitet do otpusta iz bolnice (MOB) ELBW i VLBW novorođenčadi uspoređivani su s obzirom na vremensko razdoblje prije uvođenja promjena (1997.–2000.), tijekom promjena (2001.–2002.) i nakon uvedenih promjena (2003.–2006.) Rezultati. RNM je značajno snižen u obje skupine novorođenčadi, a NM i MOB samo u VLBW skupini. Zaključak. Model regionalizacije jedinica intenzivnog liječenja novorođenčadi značajno snizuje sva tri ispitivana mortaliteta ELBW i VLBW novorođenčadi pa predlažemo da se što prije institucionalizira i ustroji na nacionalnoj razini.

Summary

Summary. Objective. To analyse mortality of extremely low (ELBW) and very low (VLBW) birth weight nawborns at the Department of Gynecology and Obstetrics of Rijeka University Hospital, before, during and after implementing a model of regionalization of perinatal care. In Croatia this model is still not established so the results can help us evaluate whether the suggested model is practicable and whether its appliance decrease newborns’ mortality. Patients and methods. We compared early neonatal mortality (RNM), neonatal mortality (NM) and intrahospital mortality (MOB) of ELBW and VLBW newborns at the pediods before (1997–2000), during (2000–2001) and after (2003–2006) the implemented changes. Results. RNM was significantly lowered for both weight groups, but NM and MOB only for VLBW newborns. Conclusion. Our results show that appliance of regionalization of perinatal care is possible and unquestionable on local level, so it should be implemented on national level too.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:30–34

Preuzmi PDF