RECONSTRUCTION OF THE MIDDLE THIRD MARGINAL AURICULAR DEF

Autori:

Marijan Kovačić

Sažetak

Sažetak. Rekonstrukcija defekta srednje trećine uške izvršena je uz pomoć kožnog retroaurikularnog režnja formiranog V-incizijom s bazom na oštećenoj ušci te istostranim hrskavičnim presatkom konhe. Primjenom ove metode postignuta je rekonstrukcija u jednom aktu uz primjernu cirkumferenciju uške i minimalni ožiljak mastoidne regije.

Summary

Summary. Reconstruction of the middle third auricular defect was performed with retroauricular skin flap formed by V incision with base on the damaged ear, and ipsilateral cartilage graft of the concha. This method achieved reconstruction in one act, with adequate auricular circumference and minimal mastoid region scar.

Volumen: 6-7, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:201–204

Preuzmi PDF