Skull base reconstruction after EEA (endoscopic endonasal approach) – review of 164 cases

Autori:

Marcel Marjanović Kavanagh, Katarina Đurić Vuković, Gorazd Poje, Vjerislav Peterković, Dinko Leović

Sažetak
Cilj istraživanja: Odrediti naše rezultate rekonstrukcije defekta baze lubanje kod bolesnika operiranih endoskopskim endonazalnim pristupom za patologiju prednje i srednje lubanjske baze. Materijali i metode: Retrospektivna analiza 164 bolesnika s patologijom prednje i srednje lubanjske baze, operiranih endoskopskim endonazalnim pristupom u razdoblju od 2018. do 2021. godine i minimalnim trajanjem praćenja od tri mjeseca postoperativno. Rezultati: U navedenom razdoblju smanjili smo postoperativne stope likvoreje na 2,4% u odnosu na prethodno razdoblje 2014. – 2018. godine, kada je stopa likvoreja iznosila 12,4%. Prema stupnjevima intraoperativnog nalaza defekta dure stope likvoreje iznosile su kako slijedi: za 0. stupanj 0%, 1. stupanj 3,85%, 2. stupanj 8,3%, i 3. stupanj 6,9%. Zaključci: Pokazali smo da se pažljivim pristupom i planiranjem rekonstrukcija defekata baze lubanje stopa likvoreja smanjuje. Rezultati naše studije na 164 pacijenta sa stupnjem postoperativne likvoreje od 2,4% u komparaciji sa svjetskom literaturom pokazuju da po stopama postoperativnih likvoreja pratimo svjetske standarde.
Summary

Aim of the study: To show our postoperative cerebrospinal fluid (CSF) leak rate for patients who underwent endoscopic endonasal approach for anterior and middle fossa pathology. Materials and methods: Retrospective analysis of 164 patients with anterior and middle fossa pathology, operated via endoscopic endonasal approach between 2018 and 2021, with minimal postoperative follow-up of three months. Results: We managed to reduce the postoperative CSF leak rate from 12.4% (2014–2018) to 2.4%. The CSF leaks were as
following: grade 0, 0%, grade 1, 3.85%, grade 2, 8.3%, grade 3 6.9%. Conclusion: A planned graded approach in managing skull base defects reduces the postoperative CSF leak rate. Our CSF leak rate of 2.4% is comparable with international standards for endoscopic endonasal approach.

Volumen: 7-8, 2021

Liječ Vjesn 2021;143:277–283

Preuzmi XML
Preuzmi PDF