SPANISH INFLUENZA AS THE CAUSE OF DEATH IN THE CITY OF ZAGREB IN 1918

Autori:

Stella Fatović-Ferenčić, Snježana Šain

Sažetak

S obzirom na to da dosada nije bilo sustavnih istraživanja o pojavi epidemije španjolske gripe na području grada Zagreba, u ovom je radu, na temelju arhivske građe i dokumentacije te Izvještaja gradskog poglavarstva o sveopćoj upravi slobodnog i kraljevskog glavnog grada Zagreba, izvršena retrospektivna analiza kretanja epidemijske španjolske gripe u Zagrebu. Budući da službeni izvještaji o prijavljivanju zaraznih bolesti nisu pružali točan uvid u epidemiološka zbivanja 1918. godine, izvršena je i temeljita analiza knjiga obdukcijskih protokola Prosekture javnih zdravstvenih zavoda s ciljem utvrđivanja samog početka španjolske gripe u gradu Zagrebu. Ustanovljeno je da se prvi slučajevi oboljelih od gripe javljaju u srpnju 1918. godine. Od 1. rujna pa do konca 1918. godine od španjolske gripe i komplikacija upale pluća umrla je ukupno 861 osoba. Analizirani obdukcijski protokoli zagrebačke prosekture pokazuju da je gotovo redovita komplikacija influence bila pneumonija hemoragičkog karaktera. Poznavajući periodicitet u kronologiji javljanja epidemija influence mogao bi se očekivati sve skoriji nastup pandemijskog soja koji bi antigeno bio sličan onom iz 1918. godine.

Summary

With reference to the fact that so far there have been no comprehensive investigations of the occurrence of outbreak of Spanish influenza in the area of the city of Zagreb, in this study, on the basis of the public records and documents as well as the report given by the Municipal Authorities of the General Administration of the free and royal capital Zagreb, a retrospective analysis of the outbreak of Spanish influenza in Zagreb is given. Since the official reports of the evidence of infectious diseases did not give exact insight in the epidemiological events in 1918, a detailed analysis of the books of autopsy records of the Public health institutions has been done. The aim was to determine the very beginning of Spanish influenza in the city of Zagreb in 1918. It has been found that the first patients suffering from Spanish influenza appeared in July 1918. In the period from 1 September to the end of 1918, a total of 861 persons died because of Spanish influenza and complications caused by pneumonia. The analyzed autopsy records have demonstrated that the usual complication following influenza was pneumonia characterized by hemorrhagic edema. Knowing the tendency of influenza outbreak to recur at regular intervals more iminent onset of the pandemic type similar to that of 1918 my be expected.

Volumen: 3-4, 2020

Liječ Vjesn 2020;142:104–106

Preuzmi XML
Preuzmi PDF