CAPACITY TO CONSENT TO RESEARCH IN PATIENTS WITH MENTAL ILLNESS

Autori:

Maja Bajs, Špiro Janović, Neven Henigsberg, Veljko Đorđević

Sažetak

Sažetak. Informirani pristanak mehanizam je zaštite osoba u biomedicinskim istraživanjima. Davanje valjanog informiranog pristanka osim informiranosti o medicinskom postupku, odnosno istraživanju, uključuje i dobrovoljnost osobe i sposobnost za pristanak. Sposobnost za davanje pristanka ovisi o više čimbenika, a procjenjuje se klinički, jer još ne postoje standardni instrumenti procjene. Osobe s mentalnim poremećajima većinom su sposobne za pristanak. Neka istraživanja pokazuju da jedan broj osoba s mentalnim poremećajima može biti nesposoban za pristanak, djelomično ili potpuno te privremeno ili trajno. Etičke dileme koje se odnose na uključivanje osoba u biomedicinska istraživanja odnose se i na procjenu dobrobiti i rizika za ispitanike. Iznalaženje objektivnijih metoda procjene i metoda za poboljšanje sposobnosti za pristanak na medicinske intervencije omogućit će primjereniju selekciju ispitanika u istraživanjima. Važnost relevantnih hrvatskih ¬zakona i međunarodnih konvencija nalazimo u nizu mehanizama za zaštitu osoba s mentalnim poremećajima u biomedicinskim istraživanjima.

Summary

Summary. Informed consent is a legal procedure when including a person in the treatment, diagnostics or research which includes information, voluntarism and capacity to consent of the participant. Capacity to consent is related to decision-making process and could be influenced by various factors. Assessment of capacity to consent is still clinical, because there are no widely accepted standards and assessment instruments. Persons with mental disorders could have some deficits in capacity for decision-making that could be temporary or permanent. Ethical considerations in the research with participants not able to consent are related to benefit vs. non-benefit studies and risk assessment. Finding of the better methods for capacity assessment and capacity enhancement could improve selection of the research participants. Legal recommendations,including international declarations and conventions, as well as the related Croatian laws are important mechanisms for safeguards of the persons with mental illness in biomedical research.

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:322–326

Preuzmi PDF