CONTEMPORARY APPROACH TO CHILDREN’S HOSPITALIZATION

Autori:

Zora Zakanj, Josip Grgurić, Emil Paravina

Sažetak

Sažetak. Cilj je ovoga rada prikazati način hospitalizacije djece u nas i u svijetu, s naglaskom na suvremenim spoznajama i nastojanjima za stvaranje što humanijeg odnosa prema hospitaliziranom djetetu. To se prije svega odnosi na stvaranje uvjeta za što kraći boravak djeteta u bolnici; na zalaganje za prava djeteta na roditelja tijekom boravka u bolnici; na smanjenje psihičke i fizičke boli djeteta te na ostale sadržaje za djecu u bolnici. Ovakav pristup djetetu u bolnici podupire ideju holističkog pristupa bolesnomu djetetu i otvara put suradnji svih profila stručnjaka zdravstvenih i društvenih usmjerenja u pomoći djetetu u bolnici.

Summary

Summary. The article presents children’s hospitalization in the Republic of Croatia and in the world, with the accent on con- temporary awareness and efforts in humanization of children’s hospitalization. First of all, that means shorter children’s hospi- talization; pledge on the rights of parent’s cooperation in medical care and all treatments; reduction of physical and emotional pain of the children, and also other different contents for children in hospital. Such approach to the children in hospital requires the interdisciplinary approach, with participation of all experts in sick children and their family care.

Volumen: 3-4, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:87–91

Preuzmi PDF