THERAPEUTIC APPROACH TO A PATIENT WITH FEBRILE NEUTROPENIA

Autori:

Nadira Duraković, Damir Nemet

Sažetak

Sažetak. U liječenju zloćudnih bolesti danas se provodi intenzivna kemoterapija, a standardan pristup liječenju je i terapija visokim dozama citostatika s transplantacijom autolognih ili alogenih matičnih hematopoetskih stanica. Takvo liječenje u pravilu prati razvoj neutropenije, a infekcija u neutropeničnog bolesnika potencijalno je smrtonosna komplikacija. Tijekom posljednjih godina bolje su definirani faktori rizika od razvoja infekcija u neutropeničnih bolesnika te se smatra da postoje bolesnici s manjim i većim rizikom. Bolesnici s manjim rizikom od razvoja infekcija mogu biti liječeni peroralnom terapijom u izvanbolničkim uvjetima. Bolesnici s većim rizikom trebaju biti liječeni u bolničkim uvjetima antibiotikom širokog spektra samim ili kombinacijom s aminoglikozidom. Vankomicin treba dodati ako postoji sumnja na infekciju mekog tkiva ili intravenskog katetera te ako je izoliran gram-pozitivan uzročnik. Pristup neutropeničnom bolesniku s vrućicom treba biti individualiziran, prilagođen karakteristikama pojedinačnog bolesnika, organizaciji zdravstvene službe u određenoj sredini i specifičnim mikrobiološkim uvjetima bolnice.

Summary

Summary. In modern therapy of malignant diseases intensive chemotherapy is widely used, and the standard approach is also high-dose chemotherapy with autologus and allogeneic stem cell transplantation. Such treatment is usually followed by development of neutropenia, while infection occurrence in a neutropenic patient is a potentially lethal complication of therapy. During last several years risk factors for developing infection in neutropenic patients have been defined; patients can be categorized as high or low risk. Low risk patients can be treated with oral antibiotics in outpatient conditions. High risk patients should receive wide spectrum antibiotics, possibly in combination with aminoglycoside. Vancomycin should be given if soft tissue or catether infection is suspected, or if gram-positive agent has been isolated. The approach to a neutropenic patient with fever should be individualized, adjusted to specific patient characteristics, health care organization and specific microbiology environment in the treating hospital.

Volumen: 10-11, 2007

Liječ Vjesn 2007;129:344–350

Preuzmi PDF