TRACING A JOURNAL FRAGMENT FROM THE WORLD WAR I

Autori:

Stella Fatović-Ferenčić

Sažetak

U radu je prikazan dio dnevničkog zapisa, čije se autorstvo pripisuje Vladimiru Jelovšeku (1879. – 1934.), liječniku, književniku i jednom od istaknutijih urednika Liječničkog vjesnika. Dnevnik je vođen na istočnoj bojišnici od lipnja 1915. do srpnja 1916. Počinje s trenutkom pada ukrajinskog grada Lavova te djelomično prati slijed Brusilovljevih ofenziva. Na području Hrvatske sačuvano je vrlo malo dnevničkih zapisa čiji su autori predstavnici medicinskih struka. Njihovo prikupljanje i raščlamba, međutim, mogu pridonijeti produbljivanju spoznaja o refleksijama ratnih sudionika i njihova svjetonazora te omogućiti usporedbu s korpusom objavljenih autobiografija i ostalih izvora. Utoliko upozoravanje na nedavno otkriven i atribuiran dnevnički fragment Vladimira Jelovšeka otvara pogled prema još jednoj individualnoj percepciji rata, bilježeći je na temelju traumatskog iskustva uključenosti pojedinca iz civilnog okvira. Uz navedeno dnevnički fragment koji se ovdje prikazuje pridonosi dopuni podataka o samom autoru – Vladimiru Jelovšeku rasvjetljavajući one dionice njegova života koje do sada nisu bile istraživane.

Summary

The paper presents a fragment of the World War I journal, discovered recently to belong to Vladimir Jelovšek (1879–1934) the physician, writer and one of the most prominent editors of Liječnički vjesnik. The journal was written during his attendance at the eastern front from June 1915 to July 1916 beginning with the fall of Lvov and partly following both Brusilov’s invasions. On the territory of Croatia the war journals written by medical representatives are very rare. However, such sources could extend our knowledge on individual war reflexions, soldiers’ principles or mindset, as well as to enable the comparison of their content with the body of already published autobiographical and other sources. Recently detected journal of Vladimir Jelovšek exposes the individual perception of war carried out through traumatic war experience of an individual abruptly exposed to war conditions. Furthermore, it adds to our knowledge the Jelovšek’s life enlightening in those segments of his life which haven’t been explored so far.

Volumen: 3-4, 2015

Liječ Vjesn 2015;137:116–123

Preuzmi PDF