Trend and development of epidural analgesia and epidural anesthesia in the maternitiy ward of UHC Sestre milosrdnice over the past ten years

Autori:

Katarina Kličan-Jaić, Maja Pešić, Ivan Ivanovski, Ivona Banožić, Marinko Vučić, Krunoslav Kuna

Sažetak
Tijekom posljednjih godina epiduralna analgezija za obezboljavanje vaginalnog porođaja primjenjuje se sve češće i jedna je od najčešće rabljenih regionalnih tehnika. Epiduralna anestezija uglavnom se rabi za hitni carski rez u rodilja koje već imaju postavljen epiduralni kateter za epiduralnu analgeziju tijekom vaginalnog porođaja. U rodilištu Kliničkoga bolničkog centra Sestre milosrdnice proveli smo retrospektivnu kohortnu studiju od 2008. do 2018. godine. Proučavali smo desetogodišnji trend incidencije epiduralne analgezije u odnosu prema ukupnom broju porođaja i incidencije epiduralne anestezije za hitni carski rez u odnosu prema ukupnom broju hitnih carskih rezova. U 2008. godini učestalost epiduralne analgezije u odnosu prema ukupnom broju porođaja bila je 21% (662/3125), a u 2018. godini 34% (1059/3083). U 2008. godini broj epiduralnih anestezija u odnosu prema ukupnom broju anestezija za hitni carski rez bio je 9% (51/552), a u 2018. 27% (172/639). Trend porasta vidljiv je kod obaju postupaka i iznosi 13% za epiduralne analgezije i 18% pri epiduralnim anestezijama.
Summary

Over the years, epidural analgesia for pain relief of vaginal delivery is increasingly being applied and is one of the most frequently used regional techniques. Epidural anesthesia is mainly used in emergency cesarean section in parturients who already have an epidural catheter for epidural analgesia during vaginal delivery. In the delivery ward at the Sestre milosrdnice University Hospital Center we have conducted a retrospective cohort study from 2008 to 2018.We studied the incidence of epidural analgesia in relation to the total number of births and the incidence of epidural anesthesia for emergency cesarean section in relation to the total number of emergency cesarean sections. In 2008, the incidence of epidural analgesia in the relation to the total number of births was 21% (662/3125),and in 2018 it was 34% (1059/3083). In 2008, the number of epidural anesthesia for emergency cesarean section in the relation to the total number of emergency cesarean sections was 9% (51/552), and in 2018 it was 27% (172/639). An increasing trend is seen in both procedures and is 13% for epidural analgesia and 18% for epidural anesthesia.

Volumen: 5-6, 2020

Liječ Vjesn 2020;142:135–139

Preuzmi XML
Preuzmi PDF