Tuberculosis and the reverse of the city: photographs of Zagreb’s housing misery from the collection of Vladimir Ćepulić

Autori:

Stella Fatović-Ferenčić, Silvija Brkić Midžić

Sažetak
U radu se iznose socijalnomedicinski aspekti analize zagrebačke stambene bijede između dva rata na temelju sačuvane zbirke fotografija iz ostavštine Vladimira Ćepulića (1891. – 1964.), jednog od predsjednika Hrvatskoga liječničkog zbora (1935. – 1945.). Navedena zbirka koja sadržava 13 fotografija danas se nalazi u Hrvatskome muzeju medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a poslužila je kao polazište u razmatranju pojavnosti socijalne fotografije na području Hrvatske, ali i socijalne medicine / patologije, s osobitim naglaskom na tuberkulozu početkom 20. stoljeća. Istaknuta je njezina rana pojavnost kao dosad nezapaženi segment socijalne fotografije u Hrvatskoj te njezina muzeološka vrijednost kao akvizicije prvog Muzeja za povijest zdravstva koji je osnovan 1944. u Zagrebu pri Hrvatskome liječničkom zboru.
Summary

Based on of the collection of photographs from the heritage of Vladimir Ćepulić (1891-1964), one of the presidents of the Croatian Medical Association (1935-1945), our analysis portrays medical aspects of social poverty in Zagreb between two world wars. Ćepulić’s collection, which contains 13 photographs and is preserved in the Croatian Museum of Medicine and Pharmacy of the Croatian Academy of Sciences and Arts was a starting point in our analysis of social medicine/pathology with particular emphasis on tuberculosis in Croatia at the beginning of the 20th century. The early presence of this vague collection in the context of social photography advent in Croatia was emphasized, as well as its museological value as the acquisition of the first Museum for the History of Health established in Zagreb by the Croatian Medical Association in 1944.

Volumen: 11-12, 2020

Liječ Vjesn 2020;142:420–429

Preuzmi PDF