EFFECTS OF ORGANIC AEROSOLS ON RESPIRATORY SYSTEM IN OCCUPATIONALLY EXPOSED WORKERS

Autori:

Eugenija Žuškin, Jadranka Muvstajbegović, Josipa Kern, Davor Ivankovic, Bozica Kanceljak*

Sažetak

Sažetak. Prikazani su učinci organskih prašina na dišni sustav radnika zaposlenih u preradi prehrambenih proizvoda, u tekstilnoj industriji te u poljodjelstvu i stočarstvu. Opisani su deponiranje i odstranjivanje onečišćenja iz pluća, kao i mogući mehanizmi djelovanja organskih prašina na dišni sustav. Posebno su prikazani rezultati vlastitih istraživanja učestalosti respiracij skih simptoma i bolesti te vrijednosti plućnih funkcionalnih testova kao pokazatelji stanja dišnog sustava. Rezultatima eksperimentalnih istraživanja s vodenim ekstraktima ispitivanih organskih prašina na glatkoj muskulaturi izolirane traheje zamorčića upozoreno je da se bronhokonstriktome promjene u ljudi mogu reproducirati u nesenzibiliziranih zamorčića. Opisane su mj ere prevencije radi sprječavanja razvoja respiracij skih poremećaja u osoba profesionalno izloženih organskim prašinama.

Summary

Summary. The effects of organic dusts on the respiratory system of workers employed in food processing, in textile workers, as well as in agricultural and livestock farmers are reported. Deposition and elimination of particles from the lung as well as the possible mechanisms of the organic dust effects on respiratory system are described. Separately are presented results of our investigations on the prevalence of respiratory symptoms and diseases as well as lung function tests as indicators of the condi- tion of the respiratory system. Data on the experimental studies with aqueous extracts of organic dusts on smooth muscle of isolated guinea pig trachea suggest that the bronchoconstrictive effects in humans can be reproduced in nonsensitized guinea pigs. The preventive measures in the development of respiratory impairments in subjects occupationally exposed to organic dusts are described.

Volumen: 5-6, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:151–156

Preuzmi PDF