EFFECTS OF PNEUMOPERITONEUM ON LIVER FUNCTION

Autori:

Višnja Nesek Adam, Žarko Rašić, Viviana Mršić, Elvira Grizelj Stojčić, Zoran Čala

Sažetak

Sažetak. Učinci CO2 pneumoperitoneuma na jetrenu funkciju tijekom izvođenja laparoskopskih kirurških zahvata u većine bolesnika nemaju većega kliničkog značenja. Međutim, s porastom broja i vrsta kirurških zahvata danas se laparoskopskim zahvatima podvrgavaju i visokorizični bolesnici. U skupinu visokorizičnih bolesnika ubrajamo i bolesnike s prijeoperacijskim oštećenjem jetre kod kojih tijekom izvođenja spomenutih zahvata može doći do vrlo ozbiljnih komplikacija uključujući i akutno zatajenje jetre. Budući da je poslijeoperacijsko oštećenje jetrene funkcije zbog pneumoperitoneuma često precijenjeno, cilj je ovog članka dati pregled brojnih čimbenika koji utječu na oštećenje jetre tijekom laparoskopskih zahvata te pregled terapijskih mogućnosti za njihovo smanjenje.

Summary

Summary. Effects of pneumoperitoneum on liver function during laparoscopic procedures in most patients have no clinical relevance. However, with increasing number and types of surgical procedures the laparoscopic operation is now performed in high-risk patients, including patients with pre-existing liver disease. In these patients laparoscopic procedures may lead to serious complication, including acute liver failure. Because postoperative liver damage induced by pneumoperitoneum has been underestimated, the aim of this article is to review the numerous factors influencing liver damage during laparoscopy and review of therapeutic options for their reduction.

Volumen: 9-10, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:288–292

Preuzmi PDF