Efficacy of Prednisone in Therapy of War-related Blast Injury of Inner Ear

Autori:

Srećko Branica, Krsto Dawidowsky, Lana Kovač Bilić, Gorazd Poje, Ika Gugić Radojković

Sažetak
Cilj istraživanja: Ustanoviti postiže li se terapijom prednizonom bolji oporavak zamjedbene nagluhosti nakon ratnih blast ozljeda unutarnjeg uha u odnosu na spontani oporavak. Ispitanici i metode: Retrospektivna studija na 115 ispitanika, odnosno 183 ozljede unutarnjeg uha sa zamjedbenom nagluhošću nakon ratnih ozljeda. Skupina od 67 ispitanika (107 uha) primala je prednizon 7 dana u dozi 20 mg i nakon toga još 7 dana u dozi 10 mg. Preostalih 48 ispitanika (76 uha) u kontrolnoj skupini nije primalo nikakvu terapiju i kod njih je došlo do određenog stupnja spontanog oporavka. Rezultati: Iako je u obje skupine ispitanika nakon 4 mjeseca praćenja došlo do značajnog oporavka sluha u odnosu na početno oštećenje (p<0,001), ispitanici koji su primali kortikosteroide (prednizon) imali su značajno bolji oporavak zamjedbene nagluhosti u odnosu na bolesnike u kontrolnoj skupini koji nisu primali nikakvu terapiju (p=0,002). Između početnih i završnih vrijednosti zamjedbene nagluhosti nije postojala korelacija niti u ispitivanoj niti u kontrolnoj skupini. Zaključci: Terapija glukokortikoidima značajno poboljšava oporavak zamjedbene nagluhosti nakon ratnih blast ozljeda u odnosu na spontani oporavak. Na osnovi početnog nalaza sluha ne može se procijeniti očekivani oporavak sluha niti nakon liječenja glukokortikoidima niti nakon spontanog oporavka bez liječenja.
Summary

Aim: To establish whether a better recovery of sensorineural hearing loss can be achieved by a prednisone therapy immediately after a blast injury. Patients and Methods: Retrospective study included 115 patients with 183 inner ear damages with sensorineural hearing losses subsequent to a blast injury. A group of 67 patients (107 ears) received 20 mg prednisone during first seven days and 10 mg prednisone during next seven days. Forty-eight patients (76 ears) in the control group did not receive any therapy. Results: Although both groups achieved a significant improvement in hearing threshold when compared to the initial hearing loss (p<0.001), the patients who received prednisone demonstrated a significantly better hearing recovery when compared to those who did not receive any therapy (p=0.002). The initial and final sensorineural hearing loss value did not correlate neither to the steroid group nor to the control group. Conclusions: A steroid therapy significantly improves the recovery of sensorineural hearing loss caused by an inner ear blast injury. The initial value of sensorineural hearing loss cannot be used as a prediction for the final value of sensorineural hearing loss neither in a steroid treatment nor in a spontaneous recovery.

Volumen: 7-8, 2021

Liječ Vjesn 2021;143:273–276

Preuzmi XML
Preuzmi PDF