ROLE OF PHYSICIANS IN VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FAMILY

Autori:

Sanja Katalinić, Aleksandra Frković, Renata Dobi-Babić

Sažetak

Sažetak. Zaštita zdravlja svakog pojedinca osnovni je cilj zdravstvene djelatnosti i zbog toga je sprječavanje nasilja nad ženama u obitelji važan zadatak medicine u Hrvatskoj. Načela medicinske znanosti i etička načela struke obvezuju liječnike da traže prave uzroke bolesti, pa čak i ako nisu biološke osnove. Liječnici i ostali zdravstveni djelatnici trebaju poznavati znakove nasilja nad ženama te prijaviti nadležnim strukturama svaki slučaj nasilja nad ženom u obitelji i pružiti im adekvatnu medicinsku pomoć i liječenje. U ovom preglednom članku koristili smo se medicinskom, pravnom, viktimološkom i sociološkom literaturom, jer samo u koordiniranoj i odgovomoj intersektorskoj suradnji sa socijalnom službom, pravosuđem, policijom, nevladinim udrugama i ostalim strukama uključenim u zaštitu žrtava nasilja i možemo pomoći ženama da žive u zdravijoj obiteljskoj zajednici.

Summary

Summary. Health protection of every individual is the main goal of health activity and because of that violence against women in family is important everyday health issue in Croatia. The principles of medical science and the principles of professional ethics oblige us to search the real causes of illness, even if causes are not of biological basis. Physicians and the rest of health workers have duty to have knowledge about signs of violence on women, denounce to competent authorities every case of violence against women in family and give adequate medical treatment and healing. In this review article were used medical, judicial, victimological and sociological literature, because only through co-ordinated and responsible co-operation with social service, administration of justice, police, non-government associations and the rest of professionals involved in victim protec- tion, we can help women to live in healthier family union.

Volumen: 5-6, 2005

Liječ Vjesn 2005;127:146–150

Preuzmi PDF