THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC RECESSION ON HEALTH CARE LABOR MARKET IN CROATIA

Autori:

Mario Bagat, Velibor Drakulić

Sažetak

Sažetak. Kretanja na tržištu rada kao rezultat globalne recesije karakterizirana su smanjenjem aktivnosti radne snage, smanjenjem broja zaposlenih te porastom broja nezaposlenih osoba. Očekuje se da će kao posljedica recesije u Europskoj Uniji nestati više milijuna radnih mjesta. Cilj je rada prikazati utjecaj ekonomske recesije na tržište rada u Hrvatskoj uz poseban osvrt na tržišta rada u sustavu zdravstva. U prvom kvartalu 2009. godine broj zaposlenih osoba u zemljama Europske Unije smanjen je za –1,2% u odnosu na isti kvartal 2008. godine, a u Hrvatskoj za –0,4%. Usporedbom kretanja kvartalnih stopa zaposlenosti u Hrvatskoj i Europskoj Uniji u razdoblju od Q2/2008. do Q1/2009. nije nađena statistički značajna razlika (p=0,169, df=6, t=1,564, Studentov t-test). U prvom kvartalu 2009. godine prosječna stopa anketne nezaposlenosti u zemljama Europske Unije iznosila je 8,1%±0,3 te je povećana za 9,4% u odnosu na posljednji kvartal 2008 godine, dok je u Hrvatskoj iznosila je 8,4%±0,1 te je povećana za 3,3% u odnosu na posljednji kvartal 2008 godine. Usporedbom mjesečnih kretanja stopa anketne nezaposlenosti u zemljama Europske unije i Hrvatske u posljednjem kvartalu 2008. i prvom kvartalu 2009. godine nađena je statistički značajna razlika (p=0,001, df=10, t=4,425, Studentov t-test). U sustavu zdravstva u Hrvatskoj u prvom kvartalu 2009. godine broj zaposlenih porastao je za 0,7% u odnosu na isti kvartal 2008. godine, dok je broj nezaposlenih u sustavu zdravstva u prvom kvartalu 2009. godine smanjen za –1,0% u odnosu na isti kvartal 2008. godine. Kretanja na tržištu rada u Hrvatskoj prate globalna kretanja na tržištu rada u doba ekonomske recesije iako je porast nezaposlenosti u Hrvatskoj sporiji nego u zemljama Europske Unije. Zahvaljujući specifičnostima zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, kao što su način organizacije sustava zdravstva, sustav financiranja, uređenje tržišta rada te ponuda i potražnja zaposlenika u sustavu zdravstva, tržište rada sustava zdravstva u Hrvatskoj u manjoj je mjeri pogođeno utjecajem recesije od tržišta rada u cjelini.

Summary

Summary. Trends in the labor market, as a result of global economic recession, are characterized by reduction of manpower activity, decreased number of employed and increased number of unemployed persons. As the result of economic recession more then million workplaces are expected to be lost in the European Union. The aim of this study was to analyze the influence of economic recession on labor market in general and healthcare labor market in Croatia. In Q1/2009, the number of employed persons in the European Union declined by –1.2% compared to the same quarter of 2008, while in Croatia the number of employed persons declined by –0.4%. The comparison of quarterly employment rate in Croatia and the European Union in the period from Q2/2008 to Q1/2009 was not significantly different (p=0.169, df=6, t=1.564, Student t test). Average unemployment rate in Q1/2009 in the European Union was 8.1%±0.3 and it was increased by 9.4% compared to Q4/2008, while in Croatia the average unemployment rate in Q1/2009 was 8.4%±0.1 and it was increased by 3.3% compared to Q4/2008. Monthly changes of unemployment rates compared between the European Union and Croatia in the six month period (Q4/2008 and Q1/2009) was significantly different (p=0.001, df=10, t=4.425, Student t test). In Croatian health care system in Q1/2009 the number of employed person increased by 0.7% compared to Q1/2008, while the number of unemployed persons in the same period was reduced by –1.0%. Trends in the labor market in Croatia follow the global trends in the labor market in times of economic recession, although the increase in unemployment in Croatia was slower than in the countries of the European Union. As a result of Croatian healthcare system organization, system of financing, supply and demand on healthcare labor market, healthcare workforce in Croatia was less affected by recession than workforce in Croatia in general.

Volumen: 3-4, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:76–80

Preuzmi PDF