THE IMPACT OF GLUCOSE ABSORBED FROM DIALYSIS SOLUTION ON BODY WEIGHT GAIN IN PERITONEAL DIALYSIS TREATED PATIENTS

Autori:

Marko Jakić, Sanja Stipanić, Dubravka Mihaljević, Lada Zibar, Vesna Lovčić, Dragan Klarić, Marijana Jakić

Sažetak

Sažetak. Dijelu bolesnika liječenih peritonej skom dij alizom u tijeku liječenja znatno poraste početna tjelesna težina. Vjeruje se da je to zbog kalorij skog doprinosa glukoze apsorbirane iz dijalizata i genski uvjetovane manje aktivnosti proteina regulatora metabolizma masti smještenog u mitohondrijima mnogih tkiva U] CP - uncoupling protein), premda se ne može isključiti ni doprinos retinirane tekućine. U ovome radu cilj je bio odrediti kretanje tjelesne težine 40 bolesnika (24 žene, 16 muškaraca, na početku liječenja prosječne dobi 54,50i9,00 godina, težine 68,00i8,50 kg i visine 164,00i8,50 cm), liječenih peritonejskom dijalizom dulje od 36 mjeseci, provjeriti vezu između tog kretanja i kalorij skog doprinosa glukoze apsorbirane iz dijalizata i spoznati osobine bolesnika kojima se povećava početna težina. Početna težina povećavala se nakon 6, 12, 24 i 36 mjeseci za 5,90i3,50, 7,90i4,90, 9,50i5,00 i 11,00i5,00 kg, odnosno za 8,68, 11,62, 13,97 i 16,18% početne težine. Nakon 6 i 12 mjeseci liječenja težina se povećala kod 38, nakon 24 kod 39, a nakon 36 u svih 40 bolesnika. Između porasta težine i kalorijskog doprinosa glukoze nema statistički značajne pozitivne korelacije. Zenama, na početku liječenja lakšim od muškaraca, porasla je težina više nego nj ima, značajno samo nakon 12 mjeseci liječenja. Visokim transporterima (bolesnicima s višim transportom, prijelazom glukoze iz peritonej skog dijalizata u krv bolesnika, a ureje i kreatinina u obmutom smjeru, bolesnicima s brzim padom osmolalnoga gradijenta između dijalizata i krvi bolesnika nužnog za odstranjenje nakuplj ene tekućine), na startu također lakšima od niskih, porasla je težina više od njih samo u početku liječenja, ali bez statistički značajne razlike. U zaključku možemo reći da je većini naših bolesnika u tijeku liječenja peritonej skom dijalizom, a svima na kraju promatranog razdoblja, porasla značajno početna težina, da između ovog porasta i kalorij skog doprinosa glukoze apsorbirane iz dijalizata nema značajne korelacije te da ženama i visokim transporterima poraste težina više nego muškarcima i niskim transporterima. Bar dio ostvarenog porasta težine posljedica je retencije tekućine.

Summary

Summary. A proportion of peritoneal dialysis (PD) patients experience substantial body weight (BW) gain with time. It is caused by fat tissue accumulation or fluid retention. It is believed that fat tissue accumulates due to caloric contribution of glucose absorbed from dialysis solution or to the mitochondrial fat regulatory uncoupling protein (UCP) gene polymorphism. This study examined BW fluctuations in 40 patients (24 females, 16 males), treated by PD at least 36 months (initial mean age 54.50±9.00 years, mean BW 68.00±8.50 kg and mean height 164.00±8.50 cm), relation of the BW fluctuation and caloric contribution of glucose absorbed from dialysis solution and characteristics of the patients with BW gain. Initial BW increased after 6, 12, 24 and 36 months by 5.90±3.50 kg, 7.90±4.90 kg, 9.50±5.00 and 11.00±5.00 kg, or for 8.68, 11.62, 13.97 and 16.18% of the initial value, respectively. After the first 6 and 12 months 38 patients gained weight, 39 after 24 and all 40 patients after 36 months. There was not significant correlation between BW gain and caloric contribution of glucose absorbed from dialysis solution. Female patients had initially lower BW, but for the first 12 months period significantly increased BW more than males, and not for the other observed periods. High transporters (patients with higher transport, higher transmission of glucose from peritoneal solution into the blood, and urea and creatinine in the opposite direction, with rapid decrement of osmolality gradient between dialysate and blood that is necessary for excessive fluid elimination), had lower initial BW and, although without statistical significance, only within the first period increased BW more than low transporters. In conclusion, with time BW gain was found in all the PD dialysis patients, it was not related to caloric contribution of glucose absorbed from dialysis solution, and women and high transporters increased BW weight more than men and low transporters in the first year of treatment. The BW gain is at least in part caused by fluid retention.

Volumen: 5-6, 2005

Liječ Vjesn 2005;127:116-120

Preuzmi PDF