IS VICRYL CLOSURE OF UTEROTOMY IN CESAREAN SECTION AN IMPACT ON WOUND HEALING?

Autori:

Željan Šestanović, Marko Mimica, Marko Vulić, Damir Roje, Snježana Tomić

Sažetak

Sažetak. Cilj je rada prikazati utjecaj različitih načina šivanja i materijala za šivanje (ketguta, Dexona i Vicryla) na cijeljenje poprečne uterotomije donjeg uterinog segmenta (u daljnjem tekstu uterotomija) kod carskog reza (CR). Uterotomija je pri CR-u šivana jednoredno pojedinačno (skupina A), jednoredno produžno (skupina B), dvoredno pojedinačno (skupina C) i dvoredno pojedinačno pa produžno (skupina D). Uterotomije su prema materijalu upotrijebljenom za šivanje klasificirane u ketgutsku skupinu, deksonsku skupinu i vikrilsku skupinu. Između siječnja 1983. i prosinca 2001. od 7830 ispitanica s prethodnim CR-om ponovno je rodilo 1946 (24,8%) ispitanica: 1059 (55,0%) Vaginalno, a 887 (45 ,0%) ponovlj enim CR-om. U istome razdoblju na 1946 poroda nakon prethodnog carskog reza dijagnosticirano je 15 (0,8%) rupt11ra - dehiscencija uterusa (RDU). U ketgutskoj skupini na 302 poroda dijagnosticirano je 11 (3,6%) RDU; devet (7,2%) u skupini D (N=125), a dvije (1,7%) u skupini C (N=120). Ni jedna ruptura nije dijagnosticiran u skupini A (N=57). U deksonskoj skupini (N=226) nije zabilježena ni jedna RDU bez obzira na način šivanja. U vikrilskoj skupini na 1418 poroda dijagnosticirane su četiri (0,28%) RDU: jedna (0,16%) u skupini A (N=615), jedna (0,3%) u skupini B (N=333), jedna (0,52%) u skupini C (N=190) i jedna (0,35%) u skupini D (N=280). Najbolje je cijeljenje operacijske rane nakon šivanja uterotomije jednoredno pojedinačno Vicrylom i Dexonom. Najlošije je cijeljnje rane nakon primjene dvorednog pojedinačnog pa produžnog šava ketgutom.

Summary

Summary. The aim of the study is to present the influence of different suturing techniques and different materials (catgut plain, Dexon and Vicryl) on healing of lower transverse uterotomy (in further text uterotomy) in Cesarean section (CS). Uterotomies were sutured by four ways: one row interrupted (group A), one row continuous (group B), two rows interrupted (group C), two rows interrupted and continuous (group D). Uterotomies were classified according to the material used for suturing into the catgut group, Dexon group and Vicryl group. Between January 1983 and December 2001 out of 7830 CSc 1946 (24.8%) patients had repeat deliveries: 1059 (55.0%) had a vaginal delivery and 887 (45.0%) repeat CS. In the same period out of 1946 deliveries 15 (0.8%) uterine ruptures – dehiscences (URD) were diagnosed. In catgut group out of 302 deliveries 11 (3.6%) URD were registered: nine (7.2%) in group D (N=125) and two (1.7%) in group C (N=20). No URD was diagnosed in group A (N=57). In Dexon group (N=226) URD were diagnosed regardless of the method of suturing the uterotomy. In Vicryl group out of 1486 deliveries four (0.28%) URD were registered: one (0.16%) in group A (N=615), one (0.3%) in group B (N=333), one (0.52%) in group C (N=190) and one (0.35%) in group D (N=280). The best uterine scar is the one after using one layer interrupted Vicryl and Dexon suture. The worst healing results were obtained after two-row interrupted and continuous sutures using catgut.

Volumen: 9-10, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:245–251

Preuzmi PDF