THE IMPORTANCE OF THE TEAM WORK IN DIAGNOSIS OF PITUITARY ADENOMAS: THE FIVE-TIER WORLD HEALTH ORGANIZATION CLASSIFICATION

Autori:

Tomislav Sajko, Živko Gnjidić, Jasna Talan-Hranilović

Sažetak

Sažetak. Zadnjih desetak godina postignut je velik napredak u temeljnim spoznajama adenoma hipofize. Brojni pokušaji njihove klasifikacije bili su nedorečeni. Podjela adenoma prema načinu bojenja nije bila sukladna s kliničkim i biološkim svojstvima adenoma te kao takva nedostatna, posebice za donošenje odluke o daljnjem liječenju i prognozi. Sadašnj a, takozvana peterorazinska klasifikacija, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prihvatila 2000. godine, temelji se na usporednim kliničkim, endokrinološkim te makroskopskim neurokirurškim i neuroradiološkirn svojstvima i patološkim (histološkim, imunocitokemijskim te elektronskomikroskopskim) istraživanjima na više od 10.000 kirurški odstranjenih tumora hipofize. Integracija ovih pet komplementarnih parametara daje novu i praktičnu kliničko-patološku ili morfofunkcionalnu klasifikaciju. Njezina je važnost u činjenici da skupljeni podaci pružaju vrijedne informacije kliničkom endokrinologu, neurokirurgu i onkologu za procjenu biološkog ponašanja tumora, potencijala rasta, odgovora na terapiju i prognozu. Zbog ograničenih íinancijskih sredstava, nedostatka opreme i dobro podučenih stručnjaka, predložena klasifikacija ne može biti ostvarena u svim ustanovama. Usprkos tomu, klinički i biokemijski podaci, neuroradiološki, intraoperativni i neuropatološki nalazi opčenito su dostupni. Oni su nezamjenjivi u postavljanju točne dijagnoze i određivanju programa bolesnikova daljnjeg liječenja. Pozriavanje mitotske i proliferacij ske aktivnosti, kao i p53-imunoreaktivnosti ima veliku ulogu u deüniranju adenoma s atipičnim morfološkim značajkama koje sugeriraju agresivnost i daju ovoj klasifikaciji dodatnu vrijednost. Stoga smatramo opravdanim uvođenje ove klasifikacije u rutinsku primjenu obrade bolesnika s adenomom hipoííze.

Summary

Summary. In the last ten years great changes occurred concerning the basic knowledge on pituitary adenomas. Many different classifications of pituitary adenomas were proposed. In 2000 World Health Organization accepted the five-tier classification of pituitary adenomas proposed by Kovacs and Horvath. It is based on clinical and biochemical results, neuroradiological imaging, operative findings, pathohistological examination, immunocytochemistry and electron microscopy studies on more than 10 000 surgically treated pituitary adenomas. Its importance is that it supplies the endocrinologist, neurosurgeon and oncologist with valuable information concerning the biological behavior, growth potential, treatment response and prognosis of pituitary ade- nomas. Due to the financial restraints, lack of facilities and unavailability of well trained personnel this five-tier classification cannot be fully implemented at our institution. Nonetheless, a perfectly useful diagnosis may be made in instances of limited sources. Clinical, biochemical, neuroradiological and intraoperative data coupled with basic histology are fundamental. Together with the novel biological techniques that provide the data on tumor’s growth rate, aggressiveness and invasiveness, they are necessary in establishing the correct diagnosis which will direct patient’s future treatment. We strongly advocate in favor of this five-tier classification of pituitary neoplasms and hope it will reach the full implementation.

Volumen: 5-6, 2005

Liječ Vjesn 2005; 127:134-139

Preuzmi PDF