SMALLPOX VIRUS AS A BIOLOGICAL WEAPON

Autori:

Gordana Mlinarić-Galinović, Branko Turković, Zvonimir Brudnjak, Ira Gjenero-Margan

Sažetak

Sažetak. S obzirom na opasnost od upotrebe virusa velikih boginja (variole) kao biološkog oružja poraslo je zanimanje medicinske i druge javnosti za ovog uzročnika koji je eradiciran iz prirode koncem 1970-tih godina. U radu su ukratko iznesena sadašnja saznanja o biološkim svojstvima virusa variole, epidemiologiji, patogenezi, kliničkoj slici, dijagnostici, liječenju i profilaksi bolesti koju taj virus uzrokuje. Na dva primjera iznenadne pojave epidemije velikih boginja u Njemačkoj godine 1970. i u bivšoj Jugoslaviji godine 1972. upozoreno je na potencijal virusa variole kao biološkog oružja u bioterorizmu i biološkom ratu. Naime, ovaj se virus vrlo lako širi aerosolom i može dovesti do eksplozivnih epidemija. Populacija mlađa od 25 godina posve je neimuna (nije cijepljena), a stariji vjerojatno imaju niski ostatni specifični imunitet na uzročnika. Epidemija velikih boginja može se spriječiti jedino cijepljenjem i izolacijom bolesnika. Brza dijagnostika variole i promptna vakcinacija svih ljudi u kontaktu od najvećeg su značenja za zaustavljanje epidemije.

Summary

Summary. In view of the threat of use of the variola virus as a biological weapon, the interest of medical and other public in this causative agent that was eradicated in the wild at the end of the 1970s has increased. The paper gives an outline of the current knowledge on biological properties of the variola virus, and on the epidemiology, pathogenesis, clinical picture and prophylaxis of the disease caused by this virus. Descriptions of two sudden smallpox epidemics (Germany in 1970 and former Yugoslavia in 1972) could illustrate the potential of the smallpox virus as a biological weapon in bioterrorism and biological warfare. In fact, this virus can spread very readily through aerosol, which may lead to explosive epidemics. Not having been immunised, our population aged less than 25 years totally lacks the immunity. Older individuals are likely to have a low residual specific immunity to the agent. The only way to prevent a smallpox epidemic is by vaccination and patient isolation. A rapid smallpox diagnostics and prompt vaccination of all contacts is of utmost importance in stopping the outbreak.

Volumen: 1-2, 2003

Liječ Vjesn 2003;125:16–23

Preuzmi PDF