Visual identity of Liječnički vjesnik from its founding in 1877 to the present day

Autori:

Silvija Brkić Midžić, Stella Fatović-Ferenčić

Sažetak
Razdoblje od 145 godina izlaženja Liječničkog vjesnika, našega najstarijeg medicinskog glasila koje izlazi u kontinuitetu, omogućuje niz različitih analiza i uvida. Jedan je od njih i pogled na mijene njegova grafičkog oblikovanja i vizualnog identiteta. U ovom radu opisani su osnovni elementi grafičkog oblikovanja ovog časopisa, njegova osnovna obilježja i iskoraci s obzirom na uključivanje grafičkih stručnjaka. Cilj nam je bio ukazati na Liječnički vjesnik kao dio neupitne intelektualne, ali i materijalne baštine, te na potrebu njegova čuvanja i prezentiranja u cjelini.
Summary

The 145-year period of publication of Liječnički vjesnik, the oldest Croatian medical journal that has been published continuously, enables a number of different analyzes and insights. One of them is a gaze at changes in its graphic design and visual identity. This paper describes the basic elements of graphic design of this magazine, its basic features and steps towards the involvement of graphic experts. Our goal was to point out Liječnički vjesnik as a part of the unquestionable intellectual and material heritage, and the need to preserve and present it as a whole.

Volumen: 5-6, 2022

Liječ Vjesn 2022;144:173–189

Preuzmi XML
Preuzmi PDF