Value of second-look ultrasound of suspicious breast lesion detected on MRI

Autori:

Lora Grbanović, Marko Petrovečki, Sanja Baršić Ostojić, Vlatko Duspara, Maja Prutki

Sažetak
Cilj. Svrha ovog rada jest utvrditi kliničku vrijednost dodatnoga ultrazvučnog (UZV) pregleda u evaluaciji sumnjivih lezija dojke inicijalno otkrivenih na pregledu magnetskom rezonancijom (MR) u pacijentica s invazivnim karcinomom dojke. Ispitanici i metode. Ovo retrospektivno istraživanje provedeno je analizom radioloških nalaza 277 bolesnica s karcinomom dojke kojima je u sklopu preoperativne obrade učinjen pregled MR-om na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkoga bolničkog centra Zagreb. Na pregledu MR-om otkrivene su nove lezije koje su dodatno analizirane na ciljanom, dodatnom UZV pregledu. Učinjena je biopsija širokom iglom ili citološka punkcija UZV-om otkrivenih sumnjivih lezija kako bi se učinila patohistološka, odnosno citološka analiza. Uspoređena je korelacija MR i UZV nalaza s obzirom na tip i veličinu lezije. Rezultati. Preoperativnim MR pregledom otkrivene su 33 nove lezije. Dodatnim UZV pregledom verificirano je 25 lezija (75,8%), od kojih je 10 lezija (40,0%) pokazivalo benigne karakteristike. Zbog suspektnih obilježja kod 15 lezija (60,0%) učinjena je patohistološka ili citološka analiza. Među lezijama koje su ultrazvučno verificirane ukupno je otkriveno devet (36,0%) karcinoma i 16 lezija (64,0%) benignih karakteristika. Nije zabilježen niti jedan slučaj karcinoma tijekom dvogodišnjeg praćenja lezija benignih karakteristika. Postotak korelacije UZV i MR nalaza značajno je veći za lezije koje su se na MR-u prikazale kao tvorbe u usporedbi s korelacijom za zone imbibicije (p<0,05). Za fokus imbibicije nije zabilježena niti jedna korelacija. Veličina tvorbi i zona imbibicije ne utječe na uspjeh korelacije. Zaključak. Sumnjive lezije otkrivene MR-om mogu se analizirati dodatnim UZV pregledom, odnosno postotak korelacije UZV i MR nalaza je visok, pri čemu tvorbe pokazuju viši postotak korelacije od zona imbibicije. Za tvorbe i zone imbibicije veličina nema utjecaja na uspjeh korelacije. Dodatni UZV koristan je dodatak dijagnostičkoj obradi pacijentica s MR-om otkrivenom lezijom u dojci te se njegovom uporabom mogu izbjeći nepotrebne biopsije.
Summary

Aim. The purpose of this study is to determine the clinical utility of an additional ultrasound examination in the evaluation of suspicious breast lesions detected initially on magnetic resonance imaging (MRI) in the patients with invasive breast cancer. Patients and Methods. This retrospective study was conducted by analysing the radiology reports of 277 patients with breast cancer who underwent MRI as a part of the preoperative workup at the University Hospital Centre Zagreb, Department of Radiology. MRI scan detected new lesions were subsequently evaluated by ultrasound examination. Percutaneous biopsy or fine needle aspiration (FNA) was performed on suspicious lesions to obtain pathohistological or cytological confirmation. Correlation of MRI and ultrasound findings was compared with respect to the lesion type and size. Results. A total of 33 new lesions were detected on preoperative MRI. Ultrasound correlation was made in 25 lesions (75.8%). Ten lesions (40.0%) had benign characteristics. Fifteen lesions (60.0%) underwent biopsy or FNA. In total, nine lesions (36.0%) were confirmed as malignant and 16 (64.0%) had benign characteristics. There was no recorded case of carcinoma in the group of lesions with benign appearance that were followed up for two years. Correlation rate of MRI and ultrasound findings was significantly higher in mass lesions (p<0.05). No correlation was found for foci. The size of other lesions did not affect correlation rate. Conclusion. Suspicious lesions detected on MRI can be successfully analysed on additional ultrasound examination. Correlation rate of MRI and ultrasound findings is high, with mass lesions exhibiting a higher percentage of correlation than non-mass lesions. The size of those lesions does not affect correlation rate. Additional ultrasound is useful in diagnostic workup of patients with MRI-detected breast lesion and can reduce the number of unnecessary biopsies.

Volumen: 7-8, 2020

Liječ Vjesn 2020;142:199–203

Preuzmi PDF