PROCEDURES FOR ESTABLISHING PROFESSIONAL LIABILITY

Autori:

Nikolina Budić

Sažetak

Sažetak. Sve veća izloženost postupcima za utvrđivanje odgovornosti zbog obavljanja medicinske djelatnosti upućuje na potrebu da se članovi Hrvatske liječničke komore upoznaju s osnovama za utvrđivanje odgovornosti. Stoga je potrebno izložiti razloge zašto je liječništvo profesija te koja se vrsta odgovornosti može utvrđivati, u kojim se to postupcima provodi i koje su vrste mogućih sankcija. Posebna je uloga Hrvatske liječničke komore, koja istovremeno štiti prava i zastupa interese liječnika te provodi disciplinski postupak.

Summary

Summary. All the greater exposure to the procedures for determining liability for the conduct of medical activity points to the need that members of the Croatian Medical Chamber know the basis for establishing liability. Therefore, it is necessary to expose the reasons why the doctors are professionals and what kind of responsibility can be determined, in which procedures it is implemented, and what are the types of possible sanctions. Croatian Medical Chamber has a special role is, as it at the same time protects the rights and represents the interests of doctors, and enforces disciplinary proceedings.

Volumen: 11-12, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:293–296

Preuzmi PDF