HEALTH SERVICE IN ZAGREB A CENTURY AGO (1907–1909)

Autori:

Vladimir Dugački

Sažetak

Sažetak. U kratkom razdoblju od samo tri godine (1907.–1909.) izniknulo je u Zagrebu niz zdravstvenih ustanova, važnih ne samo za grad Zagreb već i za čitavu Hrvatsku: prvi humani bakteriološki zavod, dječji ambulatorij, postaja za pružanje hitne medicinske pomoći, ortopedska i vojna bolnica, Sanatorij (lječilište za imućne) i lječilište za tuberkulozu, a započela se graditi i državna bolnica koja nažalost nije realizirana. Na taj se način Zagreb prije jednog stoljeća počeo i u zdravstvenom smislu pretvarati u istinsku metropolu.

Summary

Summary. Throughout a short period of only 3 years (1907–1909) a whole range of medical institutions were founded. They were important not only for Zagreb but for the whole Croatia: the first human bacteriological institute, children’s dispensary, first aid station, orthopedic and military hospitals, sanatorium for the affluent and sanatorium for patients with tuberculosis. The state hospital began to be built but was not finished. That was how Zagreb started becoming a real sanitary metropolis a century ago.

Volumen: 1-2, 2008

Liječ Vjesn 2008;130:35–40

Preuzmi PDF