EMINENT MEDICAL DOCTOR FROM KARLOVAC DR. MILAN NEMIČIĆ (1884–1930)

Autori:

Hrvoje Cvitanović, Vladimir Cvitanović

Sažetak

Sažetak. Milan Nemičić rodio se 1844. godine u Petrinji. Promoviran je u doktora medicine 1868. na Jozefinumu u Beču. God. 1873. postaje pukovnijski liječnik. Prigodom okupacije Bosne i Hercegovine 1878. aktivno sudjeluje u ratnim operacijama kod Bihaća. Za gradskog fizika i primarija bolnice u Karlovcu izabran je 1883. God. 1886. boravio je u Pasteurovu zavodu u Parizu. Ondje je pod nadzorom Louisa Pasteura proučavao postupak priprave cjepiva i liječenja bjesnoće. Rezultate svojih opažanja objavio je u Liečničkom viestniku. Učinio je prvi biološki pokus na kuniću, kojim je dokazana bjesnoća te imao prve pacijente s područja Hrvatske koji su cijepljeni Pasteurovom antirabičnom vakcinom. Najveću zaslugu stekao je sastavljanjem Ljekarskog rječnika (Lexicon medicorum) izdanom u Zagrebu 1898. Nakon umirovljenja 1904. živio je u Grazu, a posljednje godine dugoga života provodi u Meranu gdje umire 1930.

Summary

Summary. Milan Nemičić was born in 1844 in Petrinja, Croatia. He was promoted as medical doctor at Vienna medical school (Jozefinum) in 1868. In 1873 he became chief medical officer in regiment. During occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878 he was very active in war operations near Bihać. In 1883 he was elected city physician in Karlovac and head doctor in Karlovac city hospital. During 1886 he was in Pasteur Institute in Paris and together with Louis Pasteur studied vaccination process in rabies. His results were published in Liečnički vjestnik. He undertook first biological experiment on rabbit with rabies in Croatia, and he was first to have vaccinated patients with Pasteur’s antirabies vaccine. Lexicon medicorum (Ljekarski rječnik) was his biggest accomplishment printed in Zagreb 1898. He was retired in 1904 and lived in Graz, last years of his life he spent in Merano and died in 1930 at the age of 86 years.

Volumen: 5-6, 2010

Liječ Vjesn 2010;132:177–181

Preuzmi PDF